Illustrasjonsfoto: Pharmaq.
Illustrasjonsfoto: Pharmaq.

Vaksineringen mot PD doblet seg i årets januar

Omsetningen av vaksiner totalt til laks var i januar som i fjor, men PD-vaksineringen økte.

Publisert

Vaksineomsetningen til laks i januar ble på 29,9 millioner doser sammenlignet med 29,4 millioner doser i januar 2019. Det viser Pharmaq sin månedsstatistikk.

I januar ble det omsatt 6,3 millioner doser med PD-vaksiner, hvorav 5,7 millioner doser som 1-komponent PD-vaksiner. Til sammenligning ble det i januar 2019 solgt 3,1 millioner doser PD-vaksiner.

Det ble også solgt 0,7 millioner doser av en 7-komponent ILA- vaksine i januar 2020.

Det ble solgt 0,9 millioner vaksinedoser til ørret i januar måned sammenlignet med 1,3 millioner doser i januar 2019. Totalt rullerende 12 måneders salg ligger på 15,7 millioner doser.