De siste 12 måneder er det solgt 7 % flere vaksiner til laks enn i 12-månedersperioden før. Foto: Pharmaq.
De siste 12 måneder er det solgt 7 % flere vaksiner til laks enn i 12-månedersperioden før. Foto: Pharmaq.

Vaksineslaget i februar noe ned etter en høy januar

Vaksineomsetningen til laks i februar ble 13,1 millioner doser sammenlignet med 15,0 millioner doser i februar 2018.

Publisert

Dette gir et totalt salg over siste 12 måneder på 373,0 millioner doser til laks per februar 2019, sammenlignet med 348,3 millioner vaksinedoser etter endt februar 2018. Dette tilsvarer en økning på 7 % over 12 måneder. Det viser en vaksinestatistikk fra Pharmaq.

I januar ble det omsatt 5,6 millioner doser med PD-vaksiner, hvorav 3,5 millioner doser av 7-komponent PD-vaksine.

Til sammenligning ble det i februar 2018 solgt 3,3 millioner doser av PD-vaksiner.

Det ble også solgt 1,4 millioner doser av en 7-komponent ILA- vaksine i februar 2019.

Det var ikke salg av vaksiner til ørret i februar måned sammenlignet med 1,4 millioner doser i februar 2018. Totalt rullerende 12 måneders salg ti lørret ligger nå på 22,2 millioner doser.