Edgar Brun, avdelingsdirektør fiskehelse hos Veterinærinstituttet forteller til Kyst.no at de nå ønsker å gå over i en mer overordnet rolle. Foto: Ole Andreas Drønen

Veterinærinstituttet trekker seg ut av privatmarkedet for diagnostikk

Veterinærinstituttet vil nå trekke seg ut av det private markedet, og ønsker å gå over i en mer overordnet rolle i analysemarkedet. – Vi har havnet i en situasjon vi ikke ønsker å være i, sier Edgar Brun.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

I dag ble fiskehelserapporten lagt frem, og vi tok en prat med Edgar Brun, som er avdelingsdirektør fiskehelse for Veterinærinstituttet. Han påpeker overfor Kyst.no at fiskediagnostikkmarkedet i Norge er stort med mange private aktører. I tillegg kommer aktører som Veterinærinstituttet, og ulike universiteter.

- Innenfor diagnostikken er det Pharmaq, Patogen og Veterinærinstituttet som er de store, og det er på et vis en konkurranse mellom oss og de ulike aktørene. Dette har gjort at vi har havnet i en situasjon vi ikke ønsker å være i, sier han.

Brun forteller at det ikke lenger er ønskelig for Veterinærinstituttet å konkurrere med de private, og at de nå vil trekke seg tilbake fra dette, slik at markedet er fritt for de som ønsker å være der.

- Vi ser samtidig at vi har en rolle innenfor beredskap som vi skal følge, samtidig som vi vil ha totaloversikten over helsesituasjonen.

Vil overlate til det private

Den største hovedtyngden av markedet skal derfor nå overlates til det private markedet, men Brun presiserer at de fortsatt vil være til stede, men da veldig spesifikt på risikobaserte uttak av prøver.

- Vi skal ha en finger med i systemet, både for å holde oversikten og opprettholde nødvendig diagnostikk, slår han fast.

Når Veterinærinstituttet nå velger å trekke seg ut av det private markedet, vil de som en konsekvens av dette får inn mindre materiale å jobbe med.

- Vi håper likevel at vi får inn godt materiale, og for å kompensere for dette så ønsker vi å inngå avtaler med de private, enten på anleggsnivå eller lignende, for å få tilgang på relevant data.

Veterinærinstituttets input av informasjon fra næringen blir dermed en del risikobaserte prøveuttak, og store mengder data som andre har analysert. Brun mener dette vil gjøre markedet friere fra dem, samtidig som de får en enda bedre oversikt over situasjonen i næringen.

- I dag er de private negative til denne typen samarbeid, på grunn av at de ser på oss som en konkurrent. Så hvis vi definerer oss ut fra det konkurransesegmentet, så synes mange aktører som vi har snakket med at dette høres veldig positivt og fornuftig ut fra vår side.

Behov for uavhengig aktør

Han mener næringen er helt avhengig av at de har en uavhengig aktør som kan fortelle helsestatus for å få eksportert fisken, og mener at man vil få det endra bedre til når Veterinærinstituttet nå gjør dette grepet.

- Det er et faktum at de fleste som driver med analyser er eid av næringen, slik at man har et veldig spesielt forhold der. Derfor er det enda viktigere at Veterinærinstituttet får en overordnet rolle og kan gå inn og sørge for at laboratoriene etterlever de normer som er satt, forteller han.

Avdelingsdirektøren sier at laboratoriene i dag har flere oppgaver for Mattilsynet, og at det ikke er noen som overprøver de i den rollen. Brun mener de har vanskelig for å gjøre dette i dag, siden de er en konkurrent, men når de trekker seg ut, kan de ta den uavhengige rollen som han mener vil gjøre næringen mye mer solid, transparent og tillitsfull.

Veterinærinstituttet har nå begynt å tenke over dette, og har startet prosessen med å gradvis rigge seg til. Nå vil de forsøke å få private aktører til å inngå avtaler med dem.

- Slik jeg tolker det er de positive, så hvis det holder seg slik, så håper vi å få dette til i løpet av våren, slik at den kan iverksettes over sommeren eller tidlig høst.

- Må ha klare sikkerhetsrutiner

Den største utfordringen mener Brun er å få aksept for at de skal ta ut de risikobaserte prøvene, og at andre skal gi dem tilstrekkelig innsyn.

- Det er tross alt privat, sensitiv data. Vi må ha klare sikkerhetsrutiner rundt dette, slik at når de sender data til oss, så kommer det ikke på avveie. Dette skal ikke være noe problem, men det er litt som skal gjøres i forhold til ulike dataløsninger og så videre.

- Vil dette bety at beredskapen reduseres i forhold til de prøvene dere skal ta ut?

Der må jeg svare et tydelig nei. Det som styrker enda mer er datatilgangen fra de private. Vi har jo ikke dette i dag. Når vi nå fremlegger fiskehelserapporten er det veldig mye basert på de dataene som vi har, slik at det nye systemet vil gi en bedre beredskap og en større oversikt over helsesituasjonen i Norge.

I tillegg trekker Brun frem at man får den gode interaksjonen med de private, der de kan ha en åpen, faglig diskusjon med dem, som er mye mer åpen enn den er i dag.

- Jeg tror det kommer til å bli en vinn-vinn situasjon for hele næringen. Vi har hatt møte med Mattilsynet og departement, vi har hatt litt sonderinger med ulike aktører i næringen. Vi måtte først få det velsignet av departementet som vi hadde flere møter med utover høsten og i januar. Nå er det opp til oss å ta den ballen videre, slår han fast.

Det ble også nylig kjent at Verinærinstituttet må nedbemanne. Dette har i følge Brun ikke noe å gjøre med at de trekker seg ut av privatmarkedet for diagnostikk, men mer noe som må gjøres for å få et budsjett i balanse.