Amøbegjellesykdom (AGD). Foto: Veterinærinstituttet.

– Mye usikkerhet knyttet til AGD-utviklingen

Lene-Cathrin Ervik fra Havbrukstjenesten, opplyser at amøber er påvist på noen av anleggene som overvåkes, og at de fleste påvisninger er på fisk som har hatt påvisning i 2014. Påvisningene er likevel uten vesentlig klinikk så langt.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

 Linn Therese Skår Hosteland

Kyst.no har denne uken kontaktet fiskehelsetjenester og myndigheter, angående hva de tenker og hvordan de opplever AGD-sitasjonen så langt i år. Noe av det gjennomgående er at amøbem har vert påvist gjennom hele året uten klinisk sykdom. Det er heller ikke opplyst at noen har behandlet mot amøben til nå.

Les også: - Ingen har behandlet mot AGD i høst

- Det er mye usikkerhet knyttet til utviklingen fremover. Vi overvåker området og det er så langt ingen markant økning i verken antall påvisninger eller sykdomsutvikling. Vi vet imidlertid at AGD kan utvikler seg raskt når forholdene ligger til rette for det, så det er svært viktig å overvåke situasjonen nøye fremover, sier hun.

Ervik viser til at det i 2014 var det et fåtalls lokaliteter i de mest sørlige områdene (Nord-Møre) som hadde sykdomsutfordringer med AGD, og få anlegg som måtte behandle.

Les også: Store logistikkutfordringer med ferskvannsbehandlinger

- I år står det stor laks i dette området, og erfaringsvis takler denne AGD bedre enn små laks. Per i dag er det ingen utfordringer med AGD men det kan raskt endre seg så det gjelder å ha god overvåking og beredskap for tiltak, understreker hun.

Hun anbefaler at røkterne passer på å sjekke fisken hver uke, og varsle fiskehelsepersonell ved mistanke om AGD.

- Det er fortsatt ferskvann og H2O2 som er aktuelle metoder her i området og begge deler har sine fordeler og ulemper så det må vurderes fra tilfelle til tilfelle, legger hun til om eventuelle behandling.