Illustrajonsfoto av AGD-påvisning. Foto: Trygve Poppe.
Illustrajonsfoto av AGD-påvisning. Foto: Trygve Poppe.

AGD-påvisning i Rogaland

I august er det registrert aktiv gjellescore i Rogaland ved sjøtemp på 16 grader. 

Publisert

Amøber ble påvist ved mikroskopering av slimavskrap fra gjeller på en lokalitet i Rogaland, opplyser FoMAS sine sider. 

De skriver at dette samsvarer med erfaringer fra 2019 da det ble registrert høy aktiv score i slutten av august ved 15‐17 grader.

FoMAS anbefaler å score gjeller ved lusetelling ukentlig slik at gjelleforrandringer avdekkes på et tidelig tidspunkt.

De anbefaler også å gå inn med ferskvannsbehandling på et tidlig tidspunkt, hvis det er aktiv score tidlig i sesongen, er erfaringsmessig en fordel for å unngå store kroniske skader i etterkant.