Merder i Vest. Foto: Fomas.

Ny tilnærming har gitt betydelig nedgang i AGD-behandlinger på Vestlandet

Fiskehelsetjenesten Fomas har ved hjelp av nøye overvåking av ulike parametere, kun sett en behandling mot AGD fra deres kunder på Vestlandet denne høsten. Stine Kolstø forteller at i stedet for automatisk behandling på gjellecore 2 og 3, avventer man, følger nøye med og opplever som regel at den aktive gjellescoren går tilbake uten behandling.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Kolstø forteller så at det ikke er gjennomført noen rene AGD-behandlinger i Rogaland og Hordaland hos deres kunder.

- Det er gjennomført en behandling med hydrogenperoksid, men denne behandlingen var rettet mot både lakselus og AGD, opplyser hun.

- Mange påvisninger

Kolstø forteller at de har hatt mange påvisninger av AGD i området, både ved gjellescore og i laboratorier.

- Likevel har vi bare sett den ene behandlingen. Det er ikke slik at vi automatisk behandler ved gjellescore på to, poengterer hun.

Biologen mener det er viktig å følge med på utviklingen av total gjellescore og aktivscore som er med på å avgjøre behandling eller ikke, samt overvåking av flere parameter som temperatur og salinitet.

- Noen år tilbake behandlet man automatisk med gjellescore på to og tre, men nå har vi erfaringer som tilsier at vi slipper dette. Nå tar vi gjerne gjellescore flere ganger i uken ved påvisninger og vurderer forventet temperatur, salinitet med mer før vi igangsetter behandling.

- Under overvåking og i tett dialog med oppdrettere har vi sett at gjellescore på litt over to har gått tilbake av seg selv uten behandling, legger hun til.

- Flinkere og tryggere

Fiskehelsepersonell gjennom de siste årene, mener hun er både blitt flinkere og tryggere når det gjelder håndtering av AGD.

- For to år siden så vi en del behandlinger, i fjor så vi også noen og i år har vi sett én. Tett oppfølging og se på utviklingen av hele bildet fremover er noe som gir resultater, konstaterer fiskehelsebiologen.

AGD-sesongen slik hun opplever den er også nå over.

- Jeg blir veldig overrasket om det oppstår flere tilfeller, konkluderer hun.

Fiskehelsebiolog Stine Kolstø. Foto: Fomas Fiskehelse og Miljø.