Mange er nye på Stortinget og i komiteene. For Aina Valland og Sjømat Norge venter en jobb med å bli kjent med og opplyse de nye medlemmene om hva næringen trenger av næring og finanspolitikk.
Mange er nye på Stortinget og i komiteene. For Aina Valland og Sjømat Norge venter en jobb med å bli kjent med og opplyse de nye medlemmene om hva næringen trenger av næring og finanspolitikk.

Usikker politisk situasjon etter valget

Regjeringspartiene mistet mandater og er svakere nå enn de var. KrF og Venstre har fått relativt mer å si. I tillegg er det mange nye og mange uten næringslivskompetanse som er kommet inn på tinget. – Dette gir oss både usikkerhet og noen utfordringer, men vi ser også muligheter i det nye Stortinget, sa Aina Valland fra Sjømat Norge på medlemsmøtet til Havbruk Vest.

Publisert

Valland gjorde opp status for Stortinget som nylig er satt for neste 4-årsperiode. Hun dro frem noen for dem viktige karakteristika.

- Både regjeringspartiene og arbeiderpartiet gikk tilbake. Senterpartiet ble den store vinneren. KrF og Venstre ble viktige vippepartier. Det betyr at den blå-blå regjeringen ble svekket. Vi hadde forran forrige periode store forventninger til de blå-blå om en mer næringsvennlig politikk, som vi ikke helt kan si ble innfridd. Hvordan det blir nå er enda derfor usikkert.

Per i dag er det ikke avgjort hvordan regjeringen skal se ut fremover. Vil Venstre være med, vil KrF være med, eller fortsetter de som før.

- Kommer det en regjeringskrise underveis, er plutselig alt i spill og vi kan se for oss mange mulige nye konstellasjoner. Derfor er det svært viktig for oss å være partinøytral og ha god dialog med alle.

Hun er spent å hvordan en regjeringserklæring blir seende ut.

- Den er viktig. Er den veldig bastant blir det det som står der i fire år. Da blir mye fastsatt gjennom den. Om det ikke blir ny regjering kan det hende at den som er blir stående.

Mange nye koster

I det nye Stortinget har det også skjedd store endringer blant representantene.

- Det er mange nye representanter. Vi ser at det er en økning i utdannelse nå, men samtidig er det en reduksjon i hvor mange som kommer fra næringslivet. Dermed har vi en litt lengre vei å gå med å fortelle representantene hva som skal til for å skape lønnsomme arbeidsplasser, sa hun.

Valland understreket over forsamlingen av vestlandsoppdrettere at her må alle bidra, ikke bare de i organisasjonen.

Også i fagkomiteene som Finanskomitéen og Næringskomitéen er det mange nye ansikter.

- Noen har sluttet, mens andre har byttet komité. Det blir mange nye å lære opp og bli kjent med. Vi velger å se positivt på det. Selv om fire av fem har nytt politisk område er det også en mulighet som ligger i nye koster.

Regjeringens utkast til statsbudsjett er lagt frem, høringen er over, og nå jobbes det for harde livet i komiteene.

- Vårt hovedbudskap var at det er viktig med et stramt budsjett som holder kronekursen nede. Skatt og avgifter må også være næringsvennlige og må reduseres. Og så understreker vi at vi er positiv til å fjerne maskinskatten.

Hun la også til at de hadde spilt inn at Havbruksfondet må få virke, og at man ikke endrer på det.

Dessuten ønsker de seg fritak for El-avgift slik som annen industri, og at de også må fritas for CO2-avgift slik fiskeflåten og landbruk er.

Om trafikklyset understreket hun at man må forholde seg til det.

- Vi er opptatt av at systemet blir best mulig for næringen, så vi kommer til å jobbe mye med å få politikerne på Stortinget til være «vaktmestre» for at det skal bli så bra som mulig framover.