Akva Group-sjef Knut Nesse sier lønnsomheten fortsetter å forbedre seg, men ligger fortsatt under forventningene.
Akva Group-sjef Knut Nesse sier lønnsomheten fortsetter å forbedre seg, men ligger fortsatt under forventningene.

Utfordrende og usikre markedsutsikter

Akva Group-sjef Knut Nesse mener grunnrenteskatten kommer til å skape mer trøbbel for selskapet i tiden fremover.

Publisert

Akseptabel aktivitetsnivå og lønnsomhet innen sjøbasert, men utfordrende smoltmarked i Norge

Fredag kom Akva-group med sin rapport for tredje kvartal. Der skriver selskapet at de omsatte for 817 millioner kroner (840), noe som er en nedgang på 3 prosent sammenlignet med tredje kvartal 2022.

EBITDA økte fra 25 millioner kroner i tredje kvartal 2022 til 78 millioner kroner i tredje kvartal 2023.

Les også: Tror noen selskaper vil stå ribbet igjen

Høyere aktivitet

Akva Group hadde et ordremottak på 600 millioner kroner (650) i tredje kvartal og ordrebeholdning på 2,6 milliarder ved utgangen av september 2023.

Oppkjøpet av 51 % av aksjene i Submerged AS ble fullført i tredje kvartal, med opsjon på å øke eierskapet til 100 % i 2028 basert på visse betingelser.

Eierskapet i Newfoundland Aqua Service Ltd ble økt fra 70 % til 98,5 % i oktober gjennom utførelse av opsjonen.

Selskapet skriver også at de gjennomfører en prosess som har som mål å spare 45 millioner kroner årlig i kostnader. Dette vil bli gjennomført i fjerde kvartal.

- På grunn av endrede markedsforhold vil AKVA revidere de mellomlange økonomiske målene i løpet av fjerde kvartal, skriver de.

Høyere aktivitet

Akva Group skriver at aktiviteten i de første tre kvartalene av 2023 var noe høyere sammenlignet med året før. Samlet sett var ordremottaket solid, med tildelingen av RAS-kontrakten for Nordic Aqua Partners og post-smolt-kontrakten for Cermaq Norway som de største kontraktene. 

Les mer om det landbaserte segmentet til Akva Group på LandbasedAQ.

- Imidlertid har innføringen av grunnrenteskatten en negativ innvirkning på aktivitetsnivået både innen landbasert og deler av sjøbasert virksomhet, og markedsutsiktene er utfordrende og usikre. Lønnsomheten fortsetter å forbedre seg sammenlignet med året før, men ligger fortsatt under forventningene. 

Videre skriver Akva Group at det landbasert forretningssegment påvirkes fortsatt av høye kostnader sammenlignet med gjeldende aktivitetsnivå og lavere lønnsomhet i deler av prosjektporteføljen. 

- Lønnsomheten i sjøbasert forretningssegment er akseptabel med en sunn produktmiks støttet av den kommersielle gjennombruddet av nedsenkbare merder.

Forventer høy laksepris

Inntektene for den sjøbaserte delen av selskapet i tredje kvartal 2023 endte på 660 millioner kroner (681). EBITDA og EBIT for segmentet i Q3 endte på henholdsvis 79 millioner kroner (79) og 41 millioner kroner (44). De tilhørende EBITDA- og EBIT-marginene var 11.9 % (11.5 %) og 6.3 % (6.4 %).

Ordremottaket i tredje kvartal 2023 var 574 millioner kroner sammenlignet med 450 millioner kroner i Q3 2022. Ordrebeholdningen endte på 731 millioner kroner sammenlignet med 672 millioner kroner året før.

I Norden opplevde regionen en økning i inntektene fra 417 millioner kroner i Q3 2022 til 381 millioner kroner i Q3 2023.

I regionen Amerika var inntektene 171 millioner kroner, noe som er en nedgang fra 186 millioner i tredje kvartal i fjor.

I Europa og Midtøsten hadde selskapet en inntekt på 73 millioner kroner i Q3 2023, sammenlignet med inntekten på  114 millioner i tredje kvartal i fjor.

Akva Group skriver avslutningsvis i sin kvartalsrapport at de forventer at lakseprisene forventes å forbli sterke som følge av redusert tilbud i markedet.

Videre mener de konsekvensene av grunnrenteskatten i Norge vil være negativ både for landbasert og deler av sjøbasert virksomhet i tiden fremover.