Egil Kristoffersen & Sønner AS satser på fagarbeidere og nå starter Jo, Andre og Geir på læretiden til å få fagbrev i akvakultur. Faglig leder Leif, og daglig leder Eva - støtter opp om innsatsen deres. Foto: Ramona Lind, daglig leder i OKNN.
Egil Kristoffersen & Sønner AS satser på fagarbeidere og nå starter Jo, Andre og Geir på læretiden til å få fagbrev i akvakultur. Faglig leder Leif, og daglig leder Eva - støtter opp om innsatsen deres. Foto: Ramona Lind, daglig leder i OKNN.

Seniorene tar fagbrev

Hos Egil Kristoffersen & Sønner satser de på fagarbeidere og nå starter de voksne karene Jo, Andrè og Geir på læretiden for å få fagbrev i akvakultur. - Dette er positive folk med stor interesse for jobben sin og som ønsker å utvikle seg og lære mer om akvakultur, sier daglig leder Eva Marie Kristoffersen til kyst.no.

Publisert

Opplæringskontoret i Nordre Nordland (OKNN) opplyser at de gleder seg til samarbeidet videre sammen med Egil Kristoffersen & Sønner.

De tre lærlingene Jo, Andrè og Geir som selskapet nylig skrev kontrakt med, er alle voksenlærlinger.

- Dette er positive folk med stor interesse for jobben sin og som ønsker å utvikle seg og lære mer om akvakultur. Den yngste (Jo) har gått på akvakulturutdanning ved Val videregående, men manglet læretiden, mens de andre to har yrkeserfaring fra andre fagområder, forklarer Kristoffersen.

Eva Maria Kristoffersen er daglig leder ved Egil Kristoffersen & Sønner og mener lærlinger kan være gull verdt for bedriften. Arkivfoto.
Eva Maria Kristoffersen er daglig leder ved Egil Kristoffersen & Sønner og mener lærlinger kan være gull verdt for bedriften. Arkivfoto.

Gull verdt

OKNN har ansvaret for å hjelpe lærebedriftene med å tilrettelegge for lærlinger, finne ut hvordan tidligere kompetanse teller for et slikt lærlingeløp, og hjelper faglig veileder og lærlinger med dokumentasjon av oppnådde læreplanmål.

- Ansatte som er interesserte i å lære mer om faget, og som er motiverte og interesserte er alltid gull verdt i enhver bedrift, slik vi ser det. Disse tre er de lærlingene som har vært kortest tid hos oss (fra 1,5 år til 1 mnd.). De er de eneste ansatte i oppdretts-avdelingen som ikke har fagbrev fra før av, og det er «kanonbra» at vi øker kompetansen blant ansatte. I tillegg er læreplanen og lærlingløpet en fin måte å forsikre seg om at «nyansatte» får tilstrekkelig med opplæring i bedriften, legger hun til.

Kristoffersen sier til kyst.no at det er viktig for arbeiderne å få gjennomgått alle fagmål på opplæringsplanen og at læringen blir en del av hverdagen deres. Hun påpeker at dette kan de selvsagt se helt annerledes på og legger til at det kan også være viktig at de får normal lønn i perioden.

- Opplegget vårt er at disse tre skal delta i daglige gjøremål som før læretida. Samtidig må det planlegges utplassering på smoltanlegg og slakteriet slik at hele læreplanen blir dekkes, forklarer Kristoffersen.

Selskapet la også ut følgende melding på sin Facebook side torsdag. - Vi ser fram til å følge læreplanen i akvakultur sammen med disse flotte folkene. Gleder oss stort at ansatte ser nytten av å lære nye ting og heve sin formelle kompetanse. Blir bra dette.

Samarbeider om rekruttering

- Vi jobber med enten å få ungdom ut i lære slik at de får fagbrev eller at vi hjelper voksne til å få fagbrev. Da enten som voksenlærling eller praksiskandidat. Ellers har vi samarbeidet med bedriften om ulike rekrutteringsprosjekt  - OKNN har årlig ungdomscamper, rådgivercamper ect. hvor medlemsbedriftene deltar på ulike måter, sier daglig leder Ramona H. Lind til kyst.no.

- Hvor viktig er det for dere at disse bedriftene tar inn folk som tar etterutdanning? 

- Det er kjempeviktig! Det er bare på den måten vi kan få tatt fagbrev, altså at bedrifter enten satser på egne ansatte eller tar inn andre – for opplæringen i faget. Her er det 2 voksenlærlinger som vil få fagutdanning og en ungdom med utdanning i akvakultur som får tatt læretiden sin, opplyser hun.

Hun peker også på at god faglig oppfølgning og generell oppfølgning på utviklingen er viktig under læretiden.

- Igjen, disse tre kandidatene som bedriften har nå er på helt ulike stadier av livet og med ulik bakgrunn – så sammen skal vi skape morgendagens fagarbeidere.  De må få oppfølgning slik at de er innom alle kompetansemålene i læreplanen, og forstår og kan utøve betydningen av de, og den yngste kandidaten skal også lære om arbeidslivet generelt. De skal være lærlinger i 2 år – og som skal ende i fagbrev i akvakultur. De skal hospitere både på settefiskanlegg og i slakteri slik at de på den måten forstår næringskjeden og syklusen innenfor oppdrett, sier Lind til kyst.no.

Velger ikke det blå utdanning

- Hvor mange lærlinger har dere totalt hos oppdrettere per i dag? 

- Pr. i dag har OKNN ansvar for 15 lærlinger innenfor akvakultur, både på settefisk og matfiskanlegg rundt om i Vesterålen og Lofoten. Fra sommeren kommer ytterligere fem til ut.

Hun sier at det dessverre ikke er jenter som lærling akkurat nå.

- Hun siste gikk opp sommeren 2015 til fagprøven og rett ut i fast jobb. Jenter er kjempepopulære i faget, men vi sliter litt med å få de til å velge blåe fag, avslutter Lind.