Illustrasjonsfoto av avlusing med hydrogenperoksid.
Illustrasjonsfoto av avlusing med hydrogenperoksid.

Vil komme til bunns i skadeeffekten av avlusningsmidler

Debatten om hvorvidt lusemidler har en skadelig effekt på skalldyr er velkjent. Nå er Kompetanseklynge Laks i startgropen på et prosjekt som skal belyse dette spørsmålet.

Publisert

Knut Johnsen, seniorrådgiver i konsulentselskapet Noodt & Reiding, som er sekretariat for kompetanseklyngen, forklarer til Kyst.no at prosjektet “Lusemidel vs Skalldyr” er under planlegging, men at det er for tidig å gi noen konkrete signaler.

- Dette er et prosjekt som vi nå er i gang med å forberede, forklarer Johnsen.

Samtidig kan han fortelle at de ønsker å se på om lusemidlene påvirker skalldyr, samt hvor langt unna oppdrettsanleggene midlene eventuelt har innvirkning. 

Seniorrådgiver Per-Arne Emaus i Akvaplan-Niva forteller at det er mye en ennå ikke vet med sikkerhet når det kommer til bruken og effekten av lusemiddler på omgivelsene nær lokalitetene hvor de brukes.  Foto: Akvaplan-Niva
Seniorrådgiver Per-Arne Emaus i Akvaplan-Niva forteller at det er mye en ennå ikke vet med sikkerhet når det kommer til bruken og effekten av lusemiddler på omgivelsene nær lokalitetene hvor de brukes. Foto: Akvaplan-Niva

Flere forslag

Seniorrådgiver Per-Arne Emaus i Akvaplan-Niva forklarer at det planlagte prosjektet var et resultat av et dialogmøte, hvor blant annet Fiskeridirektoratet og rekenæringen deltok.

- I etterkant av møtet ble det skissert flere konkrete tiltak, utdyper Emaus.

Disse tiltakene kom også fra rekefiskerne og inkluderer både tilbakeholden bruk av avlusningsmiddel og bruken av føre-var-prinsippet. I tillegg ble det ifølge Emaus diskutert risikovurdering ved bruk av avlusningsmidler i områder hvor det forskes på skalldyr.   

- Vi har avventet med å gå videre med disse innspillene, forklarer seniorrådgiveren.

Årsaken til dette er at det er andre enn Akvaplan-Niva som sitter som kunnskapsleverandører av nødvendig grunnforskning, et eksempel er Havforskningsinstituttet.

Mer forskning nødvendig

Temaet lakselus vs skalldyr ble i følge Emaus løftet frem av havbruksaktørene som er medlem av klyngen.

- De så at dette var noe de ville ta tak i og belyse, både for sin egen del og for omgivelsene, poengterer seniorrådgiveren.

Emaus legger til at det så langt er kommet en del rapporter om bruk av avlusningsmidler som beskriver bruk og effekt, men at kunnskapsaktørene som deltok på dialogmøtet mente at det kreves mer forskning før en kan konkludere.

- Det er enda en vei å gå før en kommer til bunns i dette, som f.eks. bruken av hydrogenperoksid.

Seniorrådgiveren forklarer at kunnskapen som er beskrevet i havforskningslitteraturen på dette området er usikker.

Les også: Utvikler ny kunnskap om havbruksnæringens påvirkning på villfisk

Ønsker å finne svar

Emaus poengterer at målet med prosjektet er å belyse effekten som bruk av lusemidlene har på omgivelse knyttet til lokalitetene hvor midlene brukes. I tillegg ønsker en å få best mulig informasjon og kunnskap om problemstillingen.

- Det er for å gi svaret som mange lurer på, hvor farlig er det egentlig å bruke dette, uderstreker han avslutningsvis.