Ole Andreas Flagstad fra DNV GL mener det ligger store muligheter innenfor havbruksnæringen. Foto: Ole Andreas Drønen/Kyst.no.

Etterlyser satsing på flere arter

Oslo: Ole Andreas Flagstad fra DNV GL mener laksen er et eventyr som fortsatt utvikler seg, men at man på lengre sikt bør se til andre arter for å møte forventningene om økt matproduksjon fra havet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Flagstad holdt foredrag under torsdagens «Norsk Offshore Havbruksdag» på Aker Brygge. Han tok for seg muligheter innenfor offshore havbruk, og viste til eksempler i både Sør-Korea og Kina, der det er tenkt utenfor boksen når det kommer til måten å drive oppdrett på.

Han mener det ligger store muligheter inenfor havbruksnæringen, og sier til Kyst.no at man i de nærmeste årene vil kunne oppnå klare volumøkninger på laks gjennom å teste ut de nye oppdrettskonseptene og bygge videre på de som viser seg å fungere bra.

- Her er det spennende skaleringsmuligheter. Myndighetenes initiativ for å lokke frem nye ideer kombinert med gjennomgang og fornyelse av regelverk bør kunne gi et godt grunnlag for vekst i Norge i årene som kommer, poengterer han.

En slagkraftig næring

Med tanke på veien videre for oppdrettsnæringen, mener Flagstad at fisk som husdyr er veldig umodent sammenlignet med landbruk, og at det derfor ligger et stort potensiale der.

- Vi har i dag en slagkraftig oppdrettsnæring som er istand til å ta store investeringer og gjennom det bygge erfaring og kunnskap som vil effektivisere og øke produksjonen, sier han til Kyst.no

Hva tenker du er de største risikofaktorene for næringen pr dags dato?

Den umiddelbare utfordringen er fortsatt å løse utfordringen med lus og sykdommer som vil kunne blomstre opp. På lengre sikt er det umulig å komme utenom utfordringen knyttet til fôr: Hvordan levere store volum av bærekraftig fôr som holder god og riktig ernæringskvalitet og produserer den matkvaliteten vi vil ha?

Mer enn bare laks

Laksen mener Flagstad er et eventyr som fortsatt utvikler seg.

Han sier til Kyst.no at på litt lengre sikt må den globale oppdrettsbransjen industrialisere produksjonen av flere arter for å levere i henhold til de store forventningene til økt matproduksjon fra havet.

Under foredraget sitt nevnte han blant annet tunfisk som en meget spennende art for oppdrett, selv om det fortsatt må gjøres store fremskritt på dette området. Et eksempel på dette er utfordringene i forhold til overlevelse hos yngel.

- Andre arter kan og vil også komme på sikt, legger han til.

I sine eksempler fra offshore havbruk, snakket han blant annet om en bunnmerd i Kina, som er tenkt plassert 75 miles fra land i Sør Kina-havet. Dette er en merd som skal plasseres på bunnen for å oppnå lav vanntemperatur.

Han understreket også at Norge er i en sterk posisjon når det kommer til oppdrett, og at det kan gi store muligheter for økt produksjon dersom næringen velger å gå utaskjærs med oppdrettsvirksomheten. Den må bare knekke koden først.