Telling av lus etter lusebehandling. Foto: Linn Therese Skår Hosteland

Starter operativ fase i «Taskforce lakselus»

FoU-prosjektet «Taskforce lakselus» starter for fullt denne uken. - Vi håper prosjektet kan bidra med ny kunnskap om lakselusen, sier koordinator Anna Solvang Båtnes fra NTNU til kyst.no.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

«Taskforce lakselus: mekanismer for spredning av lakselus» er et FoU-prosjekt med base i samarbeid mellom NTNU og de fleste oppdrettsbedriftene i Midt-Norge.

Anna Solvang Båtnes er ansatt som forsker og koordinator, og Yngvar Olsen er prosjektleder.

- Prosjektet ble etablert etter initiativ fra næringen med bakgrunn i det enormt store luseproblemet. Det forskes på lakselus hos flere institusjoner i Norge, men det trengs mer forskning for å komme i nærmere en løsning på problemet, forklarer Båtnes om bakgrunnen for samarbeidet, forklarer hun.

Fem stipendiater

Prosjektet er organisert som et PhD-program på NTNU, og det er planlagt at fem stipendiater, muligens seks, skal fullføre doktorgrad i løpet av prosjektperioden.

Anna Solvang Båtnes er forsker ved Institutt for biologi ved NTNU og koordinator for prosjektet. Foto: NTNU.

-  Foreløpig er tre stykker ansatt. Disse er Lone S. Jevne, Maria Guttu og Ane V. Nytrø, opplyser Solvang Båtnes.

I prosjekt-dokumentasjonen står det "Det overordnede målet for Taskforce Lakselus er å etablere fundamental kunnskap om hvordan lakselus kan spres innen oppdrett, innen ville bestander av laksefisk, og mellom ville og oppdrettede bestander.​"

- Vi fokuserer på lakselusens biologi og økologi, og vil være komplementære til andre som forsker på lakselus. Samtidig oppretter vi samarbeid med andre der det er hensiktsmessig.

Avslører forskningplaner

Ifølge Solvang Båtnes har prosjektet vært inne i en relativt lang oppstartsfase, men i løpet av de siste månedene har flere blitt ansatt.

- Vi går nå inn i en mer operativ fase, slår hun fast.

I forbindelse med dette arrangerer de et møte på Vernes, torsdag 18 mai for å markere overgangen til denne.

- Her vil vi informere partnerne og andre om hva som har skjedd siden prosjektet ble etablert, blant annet resultater fra PhD-stipendiat Lone Jevne som har arbeidet cirka ett år, og om planene vi har lagt videre for forskningen. Det blir også presentasjoner fra aktører som forsker innen samme felt; både allerede etablerte og potensielle samarbeidspartnere.

- Vi håper prosjektet kan bidra med ny kunnskap om lakselusen og som nevnt blant annet smittemekanismer, og dermed potensiale for å finne løsninger for oppdrettsnæringen.

50 millioner

Deler av finansieringen kommer fra FHF , mens størstedelen kommer fra lakseoppdretterne, så sånn sett er det to delprosjekter. Men de er slått sammen og organiseres som ett. Budsjettet er på rundt 50 millioner.

Les mer om prosjektet her