Innovasjonsprisen skal deles ut under Aqua Nor konferansen i august. Her ser man bilde fra Aqua Nor 2021.

Disse er nominert til innovasjonsprisen

Stiftelsen Nor-Fishing gleder seg til å dele ut årets Innovasjonspris på 100 000 kroner. Prisen deles ut under årets Aqua Nor 2023, torsdag 24. august kl 11:30 i konferansesalen Mendelsohn. Juryen har nominert tre finalister til årets pris.

Publisert Sist oppdatert

I år har Nor-Fishing mottatt hele 29 søknader til Stiftelsen Nor-Fishings Innovasjonspris. Nå har juryen gått igjennom alle søknadene og nominert tre kandidater til Innovasjonsprisen. Av de tre nominerte kåres en vinner under Aqua Nor 2023. 

Juryen har bestått av Kari Lisbeth Fjørtoft fra Hofseth International AS (tidl. Møreforsking AS), Oddvar Staulen fra Innovasjon Norge, Kjell Maroni fra FHF og Jan Henrik Sandberg fra Norges Fiskarlag. 

Juryens begrunnelse

Etter behandling og vurdering av søknadene til Stiftelsen Nor-Fishings Innovasjonspris, har juryen nominert følgende tre finalekandidater i tilfeldig rekkefølge:

  • Marin X Inc. (Sensor Globe)
  • EVONTA-Technology
  • EasyX AS

Her kan du lese mer om de nominerte og innovasjonene de er nominert for: 

Marin X Inc. (Sensor Globe), Nova Scotia – Canada 

Marin X Inc. (Sensor Globe) har utviklet en unik plattform som bruker akselerasjonsmåling sammen med vannkvalitetsovervåking for å forbedre fiskens velferd og for å redusere dødelighet under prosessoperasjoner. Gjennom Sensor Globe sin IoT (Internet of Things) Velferdsplattform får fiskeoppdretter i sann tid tilgang til nøkkelindikatorer og vannkvalitetsparametere på forskjellige dyp og lokaliteter. Sensor Globe sin plattform består av trengesensor som fanger opp oksygen, pH, temperatur og fysisk akselerasjon/støt under trengeoperasjoner. Optisk sensorteknologi gir driftsinnsikt gjennom avlusing, transport, rørledninger og pumper. Sensor Globe’s mål er å revolusjonere fiskevelferd og samlet overlevelse av fisk i havbruksnæringen. 

EVONTA-Technology GmbH, Dresden, Tyskland

Laks- og ørretrogn blir tradisjonelt oppbevart i spesielle beholdere for inkubering og testing i fortynnet eddiksyre. Prosessen er manuell, og resultatet er sterkt avhengig av operatørens erfaring og kunnskap. For å overvinne nevnte begrensninger gjør en helautomatisk enhet for ikke-destruktiv testing det mulig å fange tomografiske billeddata. De skannede fiskeeggene undersøkes i naturlig tilstand og forblir levedyktige også etter testingen. Målemetoden Optical Coherence Tomography (OCT) er testet i samarbeide med AquaGen AS.

Easy X AS, Bergen

EasyX har utviklet en robot som kan kjøre på vertikale glatte flater uavhengig av materiale for rengjøring og desinfisering av fiskekar i settefiskanlegg og tanker i landbasert oppdrett. Roboten eliminerer HMS-utfordringer for eksponering av kjemikalier og høyder. Produksjonseffektiviteten økes. Fullskala prototype er laget og testet med pilotkunder og kundepartnere. VCR (Vertical Cleaning Robot) er enerådende per i dag for rengjøring av tomme tanker og kar. Roboten er utstyrt med skumdyse og spylestav som bl.a. reduserer kjemikalieforbruket.

Juryens forslag blir oversendt styret i Stiftelsen Nor-Fishing og vinner av Innovasjonsprisen blir kåret under Aqua Nor 2023 i august.