arne holst-jensen veterinærinstituttet, Foto: Bioteknologirådet.

GMO-laks kan ha flere fordeler

- Mulige fordeler er knyttet til landbasert produksjon som betyr bedre kontroll med skadeorganismer som lakselus og fiskevirus. Raskere vekst kan bety mindre fôrbehov per kilo ferdig produsert fisk og dermed både være kostnadseffektivt og miljøvennlig, sier Arne Holst-Jensen, seniorforsker fra Veterinærinstituttet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- For produsenten vil raskere vekst bety større omsetning og lavere produksjonskostnader. Hvis fisken blir billigere for forbrukerne vil dette selvsagt være fordelaktig for forbrukerne, legger forskeren til.

Les også: Kan ikke utelukke aksept for GMO på lengre sikt

Han påpeker at det en god stund siden han var helt oppdatert på status rundt den nylig FDA-godkjente genmodifiserte laksen, men ser ingen åpenbar og umiddelbar risiko med GMO-laksen.

-  Men teoretisk mulighet for at laks rømmer og kan blande seg meg vill eller annen oppdrettslaks. GMO-laksen er ifølge data jeg har sett presentert, ikke særlig konkurransedyktig mot villfisk under naturlige betingelser, fordi den er konstant stresset, sulten og vil være både uforsiktig og lite opptatt av å forplante seg, forteller han.

Ettersom den godkjendte laksen skal oppdrettes i Panama, i landbaserte anlegg hvor det ikke er laks naturlig, understreker han at rømming er en helt usannsynlig problemstilling.

- Eventuelle sykdommer og parasitter i landbaserte anlegg vil ha stort potensial for rask spredning innen anlegget. Vannet fra anleggene skal så vidt jeg kjenner til ikke resirkuleres men renses før det sendes videre nedover mot havet. Lekkasjer og spredning av smitte til andre fisk og dyr er da mulig, men her har jeg ikke datagrunnlag eller annen relevant informasjon som kan belyse reell risiko, sier han.

Les også: Ønsker ikke GMO -laks som markedsprodukt

- Temperatur,klima og andre forhold i Panama, er vesentlig forskjellige fra de områder laksen normalt finnes i. Hva som finnes av nye potensielt smittefarlige/skadelige mikroorganismer som kan tilpasse seg laks og på sikt utgjøre en smitterisiko for annen laks vet vi ingen ting om. Trolig bør det overvåkes nøye, konkluderer han.

- Skepsis i EU

Holst-Jensen tror ikke EU vil tillate denne laksen i overskuelig framtid.

- For det første forventer jeg at EU vil avvente utviklingen i USA. For det andre tror jeg AquaBounty vil vente med å søke godkjenning til de selv ser utviklingen i USA. Godkjenning i EU er krevende og kostbart, og uten suksess i USA vil de temmelig sikkert ikke forsøke seg i EU. EU har dessuten flere store lakseproduserende land, i tillegg til EØS-landet Norge, og vil trolig møte laksen med både økonomisk og annen skepsis, sier han.

Les også: Nå kommer GMO-laks

Han påpeker at AquaBounty har investert store summer i dette, og allerede for flere år siden, hevdet at de var klare til å gå i gang med storproduksjon.

- Da må vi anta at det er tilfelle. De første fiskene vil da trolig kunne være på markedet om et års tid. Mottakelsen i markedet vet vi ingen ting om, selv om det er en del krefter som ønsker å hindre produktet i å bli en suksess. Det gjenstår derfor å se både om de klarer å produsere i storskala, og om de får omsetning på produktet på kort og lengre sikt, sier han.

- Ingen sikker analysemetode

At AquaBounty fisken vil bli produsert i Norge, ser han på som svært usannsynlig.

-  Derimot er det sannsynlig at norsk laks kan bli produsert i landbaserte anlegg i Norge i nær framtid. Norsk laksenæring har drevet vellykket avlsarbeid i en årrekke og hevder selv at norsk laks vokser like fort som den genmodifiserte, sier han.

Han påpeker så at en sikker analysemetode for å undersøke laks og påvise om den er genmodifisert, ikke eksisterer.

- Publiserte gensekvensdata fra 2006 kan sannsynligvis brukes til å lage en slik metode (Yaskowiak et al. 2006. Transgen. Res. 15: 465-80). For å være sikker på at metoden vil virke trenger man litt laksemateriale fra GM-laksen. Slikt materiale er foreløpig ikke tilgjengelig, men jeg antar at EUs referanselaboratorium enten har eller vil få tilgang til dette i nær framtid og at en analysemetode snart vil være tilgjengelig.

- Skulle produktet komme på markedet i EU vil det for det første være forbudt hvis EU ikke har godkjent produktet. For det andre, hvis det blir godkjent, vil det måtte merkes som GMO. Det vil derfor ikke være noen risiko for at norske eller andre europeiske forbrukere skal komme til å kjøpe og spise denne laksen uten å vite det, konkluderer han.