Fire av utviklingstillatelsene til «Aquatraz»-prosjektet blir konvertert til ordinære matfisktillatelser.

SalmoNor får konvertert fire utviklingstillatelser for «Aquatraz»

Fiskeridirektoratet melder at SalmoNor AS har fått konvertert fire utviklingstillatelser til konseptet Aquatraz til ordinære matfisktillatelser.

Publisert Sist oppdatert

Det vil si at selskapet nå står fritt til enten å drive tillatelsen videre med Aquatraz-konseptet, eller til å benytte tillatelsen i alminnelig produksjon.

Innplassering i produksjonsområde

Før tillatelsen kan tas i bruk som kommersiell tillatelse må imidlertid Fiskeridirektoratet innplassere tillatelsene i et produksjonsområde. Når Fiskeridirektoratet har foretatt innplassering kan selskapet søke om klarering hos fylkeskommunen.

Fiskeridirektoratet ga SalmoNor AS (den gang Midt Norsk Havbruk Produksjon AS) tilsagn om en utviklingstillatelse 28. april 2017. SalmoNor AS søkte om å få konvertere tillatelsene den 17. februar 2022.

Utvikling

Utviklingstillatelsene var en midlertidig ordning med særtillatelser som kunne tildeles prosjekter som innebærer betydelig innovasjon og betydelige investeringer. Formålet er å legge til rette for utvikling av teknologi som kan bidra til å løse en eller flere av de miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor.