Den første halvdelen av «Aquatraz»-merden er nå satt ferdig sammen på Fosen Yard. Verftet i Trøndelag satser innen havbruk og skal totalt bygge fire slike pilotmerder. Videoopptak: Fosen Yard.

Fosen Yard har fått foten inn i havbruksnæringen

Verftet har fått en fot innenfor i havbruksmarkedet, og arbeider nå med to store prosjekter, ett av dem er «Aquatraz». Se eksklusiv dronevideo av byggingen over. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Fosen Yard har ambisjoner om å øke havbrukssegmentet deres, og har derfor opprettet en egen havbruksavdeling i selskapet. Det forteller administrerende direktør Anders Straumsheim til Kyst.no. 

Om bare noen få uker skal nemlig deres første havbruksprosjekt være ferdig. Dette er den første av fire pilotmerder kalt «Aquatraz», som bygges på verftet til Fosen Yard på Kvithylla i Trøndelag. 

Anders Straumsheim, administrerende direktør ved Fosen Yard er glad for at de fikk oppdraget med å bygge fire «Aquatraz»-pilotmerder for Midt-Norsk Havbruk Produksjon AS. Foto: Vibeke Blich/Skipsrevyen.no.

Straumsheim sier de i sommerferien har i overkant av 50 ansatte og innleid personell som jobber på spreng for å ferdigstille den første pilotmerden. Etter sommeren vil dette øke til 70 personer. 

- Ut over serviceoppdrag og reparasjoner har vi ikke hatt store oppdrag for havbruksnæringen tidligere, og heller aldri bygget merder. Så at vi fikk dette prosjektet innen havbruk er en milepæl for oss som selskap, og gjør at vi kan jobbe mot å bli en viktig aktør og leverandør av lignende typer arbeid i fremtiden, sier han.  

Fosen Yard-sjefen sier de har jobbet målrettet og bevisst for å komme seg inn på havbruksmarkedet i lengre tid, og påpeker at de nå ser resultatene av det arbeidet.

- Det er en betydelig kontrakt vi har inngått, og vi jobber for fullt med ferdigstillingen av de fire pilotmerdene som skal bygges. 

Merdene er semi-lukkede stålmerder som er utviklet av Seafarming Systems AS, og er en del av Midt-Norsk Havbruk (MNH) sitt utviklingskonsept. Les mer om konseptet her

- Byggingen har tatt noe mer tid enn antatt grunnet konstruksjonsendringer underveis, men vi har en god dialog med MNH rundt disse endringene og vi ser frem til at de får den første fisken i pilotmerden vi nå jobber med å ferdigstille, sier han. 

Midt i smørøyet

Straumsheim påpeker det er mange oppdrettsselskaper og aktører i nærområdet som gjør at lokasjonen på verftet deres er veldig riktig i forhold til denne satsingen. 

- Å komme inn på dette markedet har som sagt vært veldig viktig for oss. Vi har også ambisjoner om å bygge fartøy for havbruksnæringen, selv om bygging av servicefartøy, brønnbåter og arbeidsbåter ikke har vært tradisjonelt for oss før, da vi stort sett har bygd passasjerbåter og offshorebåter. Men dette er noe vi helt klart er åpne for, og har ønske om å starte opp med, sier han. 

To taretrålere

Fosen Yard har i tillegg til byggingen av merdene, også inngått en kontakt på to bygging av to taretrålere for Nutrimar AS, som et heleid datterselskap av Kverva. For å sikre en effektiv og sikker råvaretilgang har Nutrimar derfor bestilt taretrålerene hos Fosen Yards.

Straumsheim mener denne kontrakten også understreker at deres satsning inn mot havbruksnæringen har vært både riktig og viktig.

- Det er derfor svært gledelig at Nutrimar AS til slutt valgte Fosen Yard som byggeverksted i en tøff anbudsrunde, og ikke minst at regional tilhørighet, fleksibilitet og bred kompetansebase var en viktig faktor i beslutningen. Ordren vil sikre ytterligere arbeidsplasser fremover på Kvithylla, og vi gleder oss av å være i gang med arbeidet på båtene som skal være klar til levering 1.kvartal 2019, sier han. 

Ifølge en pressemelding er Nutrimar i ferd med å investere for å bidra til å utvikle en bærekraftig næring innen tare. Bjørn Wiggen som er styreleder i Nutrimar sier at i Kverva er de opptatt av å anvende regionale krefter der det er mulig.

- På den måten bidrar vi til å utvikle det regionale næringslivet. Gjennom prosessen med å velge verft har vi fått trygghet for at Fosen Yards er konkurransedyktige i et internasjonalt marked. De har dessuten både kompetanse og ressurser til å levere moderne båter som vil bidra til å utvikle en bærekraftig og fremtidsrettet virksomhet, sier han i meldingen. 

Dronefoto av byggingen av den første av totalt fire «Aquatraz»-merder. Foto: Fosen Yard AS.

Ferdigstiller første merden

Når det gjelder «Aquatraz»-prosjektet sier verftssjefen at de er godt i gang med sammenstillingen av merd nr. 1 og begynt arbeidet på seksjonene på merd nr. 2.

- Begge halvdelene av den første pilotmerden er nå satt sammen og etter planen skal de sjøsettes i august og sveises sammen til en komplett merd.

Den første pilotmerden skal etter planen bli levert fra verftet 31. august 2018, og merd nr. 2 vil bli levert i fjerde kvartal av 2018.

- På merd 3 og 4 ønsker MNH ytterligere konstruksjonsendringer i forhold til de første versjonene, så de skal bli levert til neste år, opplyser han.  

Noe av utstyret leveres og installeres av andre leverandører, men merden leveres fra verftet klar for igangkjøring og produksjon. 

- Vi er med i den prosessen, men det er ikke alt vi leverer helt på slutten av ferdigstillingen, opplyser han.