Video av Aquatraz, samt intervjuer. Foto: Børre Aasbø.
Video av Aquatraz, samt intervjuer. Foto: Børre Aasbø.

Se ny video av «Aquatraz»

Det ble satt ut fisk i «Aquatraz»​ i uke 39. Nå kan du se video og intervjuer fra det spennende konseptet.

Publisert

Kun 18 måneder etter at Fiskeridirektoratet ga tilsagn om fire utviklingstillatelser til konseptet Aquatraz, kunne Midt-Norsk Havbruk AS i uke 39 sette ut fisk i den semilukkede pilotmerden – bygget i stål ved Fosen Yards. Utviklingsprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Midt-Norsk Havbruk AS og Seafarming Systems AS (teknologieier). Samarbeidet mellom partene startet i januar 2016.

Aquatraz er en semilukket, hevbar merd i stål som har tatt i bruk kompetanse fra skip og offshore.

Et omfattende biologisk måleprogram blir igangsatt fra «første fisk i merd» for å dokumentere at Aquatraz leverer de antatte fordelene med hensyn til mindre lus, bedre fiskehelse og fiskevelferd, produktkvalitet osv. I tillegg til de biologiske fordelene, vil Aquatraz gi et betydelig løft med hensyn til arbeidsmiljø for røkterne.

Fakta om utviklingskonseptet:

  • 8 meter dypt stivt luseskjørt i stål – bidrar til mindre påslag av lus
  • Integrert løftesystem - fjerning av manuelt arbeid ved trenging av fisk
  • Integrert lossesystem med uttak av fisk fra bunn av merd - bedre fiskevelferd
  • Sirkulær vannstrøm - bedre vannutskiftning og fiskehelse (trimming av laks)
  • Omkrets: 160 meter
  • Tett øverste 8 meter
  • Ventilert dypere enn 8 meter
  • Dybde bunnterne: 18 meter
  • Fortøyningssystem: Rammefortøyning