Video av Aquatraz, samt intervjuer. Foto: Børre Aasbø.

Se ny video av «Aquatraz»

Det ble satt ut fisk i «Aquatraz»​ i uke 39. Nå kan du se video og intervjuer fra det spennende konseptet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Kun 18 måneder etter at Fiskeridirektoratet ga tilsagn om fire utviklingstillatelser til konseptet Aquatraz, kunne Midt-Norsk Havbruk AS i uke 39 sette ut fisk i den semilukkede pilotmerden – bygget i stål ved Fosen Yards. Utviklingsprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Midt-Norsk Havbruk AS og Seafarming Systems AS (teknologieier). Samarbeidet mellom partene startet i januar 2016.

Aquatraz er en semilukket, hevbar merd i stål som har tatt i bruk kompetanse fra skip og offshore.

Et omfattende biologisk måleprogram blir igangsatt fra «første fisk i merd» for å dokumentere at Aquatraz leverer de antatte fordelene med hensyn til mindre lus, bedre fiskehelse og fiskevelferd, produktkvalitet osv. I tillegg til de biologiske fordelene, vil Aquatraz gi et betydelig løft med hensyn til arbeidsmiljø for røkterne.

Fakta om utviklingskonseptet:

  • 8 meter dypt stivt luseskjørt i stål – bidrar til mindre påslag av lus
  • Integrert løftesystem - fjerning av manuelt arbeid ved trenging av fisk
  • Integrert lossesystem med uttak av fisk fra bunn av merd - bedre fiskevelferd
  • Sirkulær vannstrøm - bedre vannutskiftning og fiskehelse (trimming av laks)
  • Omkrets: 160 meter
  • Tett øverste 8 meter
  • Ventilert dypere enn 8 meter
  • Dybde bunnterne: 18 meter
  • Fortøyningssystem: Rammefortøyning