Dronefoto av byggingen av den første av totalt fire Aquatraz-merder. Foto: Fosen Yard AS.

Snart fisk på plass i «Aquatraz»-merden

Om få uker vil det svømme fisk i den første «Aquatraz»-merden til Midt-Norsk Havbruk Produksjon AS, og det jobbes på spreng for å ferdigstille utviklingskonseptet. 

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Midt-Norsk Havbruk Produksjon AS ble tildelt 4 av totalt 8 omsøkte utviklingstillatelser for konseptet Aquatraz, som er en semi-lukket stålmerd som er utviklet av Seafarming Systems AS. Tillatelsene tilsier en produksjon på 3120 tonn.

Fire Aquatraz-merder

Den første av totalt fire «Aquatraz»-merder er nå kun uker unna ferdigstilling, og prosjektleder Steingrim Holm (50) sier til Kyst.no at fire pilotmerder blir bygget ved Fosen Yard AS sitt verft på Kvithylla i Trøndelag.

Her er den første Aquatraz merden halvdelen satt ferdig sammen, og prosjektleder Steingrim Holm er på inspeksjon på Fosen Yard. Foto: Midt-Norsk havbruk Produksjon AS.

Begge halvdelene av den første merden er nå satt sammen og etter planen skal de sjøsettes i august og sveises sammen til en komplett merd.

 - Merd 1 og 2 er under bygging på verftet nå, hvor den første vil bli levert fra verftet 31. august 2018. Merd 2 vil bli levert i fjerde kvartal av 2018, mens merd 3 og 4 vil bli levert i 2019, opplyser Holm, som kommer fra en stilling i DNVGL til MNH-produksjon og har bred erfaring i prosjektledelse blant annet innen offshore og shipping. 

Utsett i midten av september

Volumet i hver enkelt merd er stort nok til å romme hele 200 000 fisk.

- Biologisk måleprogram for første utsett av fisk er godkjent av Fiskeridirektoratet og vi planlegger det første utsettet av fisk i «Aquatraz» i midten av september 2018, opplyser han. 

Byggingen påpeker han ligger litt etter opprinnelig plan, men tatt i betraktning at de kun for litt over et år siden de fikk tilsagn om utviklingstillatelser, er selskapet derfor fornøyd med fremdriften i prosjektet.

Eiterfjorden først ut

Den første merden skal plasseres på lokalitet Eiterfjorden i Nærøy kommune, som er en eksisterende MNH-lokalitet.

Slik ser merden ut før de to halvdelene er sveist sammen, men verftet er godt i gang med ferdigstillingen av den første av fire «Aquatraz» prototyper. Foto: MNH.

- «Aquatraz» skal plasseres i rammefortøyning sammen med ordinære merder på lokaliteten. Rammefortøyningen på lokaliteten blir forberedt for fire Aquatraz-merder, samt at vi holder på å installere landstrøm på lokaliteten (sjøkabel er lagt). Landstrøm vil være på plass i løpet av høst 2018, forteller Steingrim.

Samarbeidet med Fosen Yard og deres underleverandører sier han går veldig bra.

- Det er særlig viktig for utviklingen av prosjektet. Vi har jobbet tett sammen med verftet med forbedring av strukturdetaljer for å redusere produksjonskost og forbedre tilkomst for vedlikehold, sier prosjektlederen.

Slik ser skissen av «Aquatraz» konseptet ut, og i første omgang vil det bli laget fire prototyper som skal testes ut. Illustrasjon: MNH.

- Lærer mye

Kontraktene så vidt Kyst.no bekjent beløper seg i området rundt 120 millioner kroner.

- Basert på erfaring fra analyser og produksjon av merd 1, vil vi gjøre vesentlige endringer på merd 3 og 4. Dette er en del av det utviklingsløpet i prosjektet, hvor vi lærer mye fra analyser og produksjon og vi forventer å lære mye når merden kommer i drift, legger han til.

Hvor fremtidige merder blir bygget er ikke avklart ennå, men bygging i utlandet eller en kombinasjon av utlandet og Norge er muligheter de ser på.

Les mer om prosjektet i magasinet Norsk Fiskeoppdrett nummer 8 som kommer i slutten av august.

Se eksklusiv dronevideo av byggingen under. Videoopptak: Fosen Yard. Video laget av Kyst.no.