Aquatraz-merden er nå sjøsatt og det gjøres flere tester på verftet før den skal leveres om få dager. Foto: Seafarming Systems.

Viktige tester av «Aquatraz»-merden pågår - få dager før levering

Midt-Norsk Havbruk sin første Aquatraz-merd ble sjøsatt i forkant av Nor-fishing, og er nå kun dager unna levering og testes for fullt. 

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Fire pilotmerder skal bli bygget ved Fosen Yard AS sitt verft på Kvithylla i Trøndelag. Prosjektleder Steingrim Holm (50) sier til Kyst.no at levering av den første Aquatraz-merden er satt til 14.september. 

-  Vi holder på med testing på verftet nå, så vi er egentlig inne i sluttfasen, sier han. 

Kritiske tester

Merden skal leveres til lokaliteten Eiterfjorden i Nærøy kommune, som er en eksisterende MNH-lokalitet. 

- Det vi skal gjøre nå er å teste løftesystemet, som er den mest kritiske testen. Det er utrolig spenende og det blir artig å få den i drift, forteller han engasjert. 

Prosjektleder Steingrim Holm sier de nå gjør viktige og kritiske uttestinger på merden, før den skal leveres om få dager. Foto: Midt-Norsk havbruk Produksjon AS.

Les også: Fosen Yard har fått foten inn i havbruksnæringen

Fire tillatelser

Midt-Norsk Havbruk Produksjon AS ble tildelt fire av totalt åtte omsøkte utviklingstillatelser for konseptet Aquatraz, som er en semi-lukket stålmerd som er utviklet av Seafarming Systems AS. Tillatelsene tilsier en produksjon på 3120 tonn.

Den første merden er nå under ferdigstilling og uttesting på Fosen Yard sitt verft, mens merd nummer to er under bygging. 

Merd nr.2 vil bli levert i fjerde kvartal av 2018, mens merd 3 og 4 vil bli levert i 2019.

Merdene er semi-lukkede stålmerder som er utviklet av Seafarming Systems AS, og er en del av Midt-Norsk Havbruk (MNH) sitt utviklingskonsept. Les mer om konseptet her.

Volumet i hver enkelt merd er stort nok til å romme hele 200 000 fisk. Biologisk måleprogram for første utsett av fisk er godkjent av Fiskeridirektoratet og selskapet planlegger det første utsettet av fisk i «Aquatraz» i slutten av september 2018. 

Se eksklusiv dronevideo av byggingen under. Videoopptak: Fosen Yard. Video laget av Kyst.no.