«Arbeidsgruppe havbruk» ved Lene-Catrin Ervik fra Utror, Stig Nidar Selvåg fra Lerøy Midt, Barbro Klakegg fra Åkerblå og Marianne Halse fra Salmar.

Her er vinneren av Fiskevelferdsprisen

Årets Fiskevelferdspris ble utdelt på AquaNor, onsdag. Den gjeve prisen gikk til «Arbeidsgruppe havbruk».

Publisert Sist oppdatert

Fiskevelferdsprisen er innstiftet av Norsk Fiskeoppdrett og Fiskevelferdsforumet til Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet.

Tanken bak prisen er sette fokus på fiskevelferd gjennom å løfte frem de som har gjennomført tiltak som som har ført til bedre fiskevelferd enten i settefisk, matfisk eller stamfiskfasen. Prisen ble i år utdelt for tredje gang, og tidligere vinnere har vært Cermaq for tiltak de har gjennomført i yngel og settefiskfasen, og Åkerblå for utviklingen av deres lusetellekar. 

Årets pris ble utdelt under fiskevelferdsseminaret som ble arrangert under AquaNor av Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet og gikk til "Arbeidsgruppe havbruk", som er et forpliktende samarbeidsforum der alle oppdrettere av laks og ørret på Nordmøre og i Sør-Trøndelag er aktive deltagere. 

Juryen bak årets Fiskevelferdspris har bestått av de faste medlemmene av komiteen som er representanter fra Norsk Fiskeoppdrett (Pål Mugaas Jensen), VI (Kristine Gismervik og Ewa Harasimczuk og HI (Lars Helge Stien) som har jobbet frem de nominerte, men også  fjorårets vinner; Åkerblå, representert ved Per Anton Sæther. 

Pål Mugaas Jensen og Stine Gismervik sammen med vinnerne under utdelingen.

I begrunnelsen fra juryen heter det bl.a. at "årets vinner av fiskevelferdsprisen  oppfyller godt kriteriene for konkrete tiltak som har kommet fiskevelferden til gode."

Juryens trekker spesielt frem vinneren har:

  • Sørget for enighet blant oppdrettere i et spesielt område til nettopp konkrete og ikke minst effektive sykdomsforebyggende tiltak – ikke minst når det gjelder PD og lus - som har bidratt til bedre fiskevelferd. 
  • Bidratt til kunnskapsdeling om hvordan regionale samarbeid om sykdomsforebygging og bekjempelse kan lykkes. 
  • Fremmet forebyggende helsearbeid og frisk fisk som forutsetning for god velferd på områdenivå. Samarbeidskonstellasjoner er viktig både for å forebygge og legge til rette for tiltak når noe skjer på sykdomssiden. 

Juryen uttaler de også håper  prisen kan inspirere vinneren til å ta ytterligere nye grep for å være i front på fiskevelferd. 

- Kanskje har man noe å vise oss om to år som påvirker statistikken i riktig retning, uttaler også juryen.

Les også mer her på Veterinærinstituttet sine sider.