Et spesialkonstruert kar for å telle lus og undersøke fisk, som igjen har klart bedret velferden for fisken som håndteres, var det som forrige gang stakk av med Fiskevelferdsprisen. På bildet sees f.v. Pål Mugaas Jensen, Norsk Fiskeoppdrett/LandbasedAQ; Ewa Harasimczuk og Brit Tørud fra Veterinærinstituttet; Stine Kolstø, regionleder vest i Åkerblå.

Disse er nominert til Fiskevelferdsprisen - deles ut under Aqua Nor

Fiskevelferdsprisen 2023 blir delt ut under årets Aqua Nor-messe i Trondheim. 

Publisert Sist oppdatert

Det hele vil skje under fiskevelferdsseminaret som Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet arrangerer 23. august kl. 15:00 - 17:00 på møterom Mendelsohn på messeområdet.

Tanken bak prisen er å løfte frem de som har gjennomført konkrete tiltak som de vil dele med andre og som har ført til bedre fiskevelferd enten i settefisk, matfisk eller stamfiskfasen. 

Som eksempler kan være noen som har utviklet teknologi som på en eller annen måte har bidratt til at fiskevelferden i bedriften eller bransjen har blitt bedre. 

Eller noen som har utviklet smarte system for miljøovervåking som sikrer godt miljø for fisken. Et annet eksempel kan være noen som har utviklet måter å lese fisken på, hva er det fisken foretrekker? Ellers er små dagligdagse tiltak som gjør at fisken får det bedre, eller noen som bruker kjent utstyr på en bedre måte, også gode eksempler. 

Et annet eksempel kan være noen som har gjort gode erfaringer med enkle, konkrete tiltak for å hindre smittespredning, endret organisering av arbeidet på anlegg, eller noen som har utviklet nye velferdsindikatorer, eller en praktisk systematisering av bruken. 

Her er de nominerte til Fiskevelferdsprisen: 

● Arbeidsgruppe havbruk Nordmøre og Sør-Trøndelag 

● Stein Helge Skjelde i Sørsmolt for Frigosmolt («gammelsmolt») 

● Åkerblå for implementering av Laksvel 

● Fiskepodden ved Karoline Skaar Amthor og Kristian Natland 

● Kathrine Eliassen hos Benchmark Genetics Salten 

● ACDPharma for utvikling av bakteriofager til sykdomsbekjempelse 

● Sensor Globe for sin enhet til måling av fysiske parametere 

Arbeidsgruppe havbruk 

Første kandidat er en arbeidsgruppe som virkelig har tatt fiskevelferden på alvor. Med tett dialog mellom oppdrettere har gruppen tatt store steg i å forhindre og forebygge alvorlige sykdommer. 

Frigosmolt («gammelsmolt») 

Nøkkelord som biorytme og epigenetikk nevnes ofte når daglig leder i Sørsmolt, Stein Helge Skjelde snakker om hvordan de produserer en smolt som han sier både vokser langt bedre og ikke minst er langt friskere i sjøfasen enn en tradisjonell hurtigprodusert smolt. Og han får bekreftelse fra de som har benyttet smolttypen. Derfor er han nominert til Fiskevelferdsprisen. 

Åkerblå 

Åkerblå mener det er viktig at ikke velferdsoppfølging blir for vanskelig. Selskapet har gjort seg gode erfaringer med bruk av Laksvel-protokollen, og deler gjerne erfaringer. 

Fiskepodden 

Karoline Skaar Amthor og Kristian Natland står bak podkasten «Fiskepodden». Med den formidler de kunnskap om blant annet fiskehelse og velferd. 

Kathrine Eliassen hos Benchmark Genetics Salten 

Som stamfiskkoordinator ved Benchmark Genetics Salten i Sørfold, har Kathrine Eliassen fått en stadig mer sentral rolle innen fiskehelsegruppen og gjennomføringen av tiltak for å bedre fiskevelferd. 

ACDPharma (custus) 

Det er dokumentert hvordan fisk kan skille ut store mengder Yersinia-bakterier i forbindelse med stressende operasjoner som avlusning, transport, sortering eller vaksinering. Nå har man tatt i bruk bakteriofager til å fjerne smittepresset og derigjennom hindre påfølgende utbrudd av sykdommen yersiniose. For dette arbeidet nomineres ACD Pharma for deres utvikling av bakteriofagproduktet Custus®YRS. 

Sensor Globe 

En fisk må forholde seg til mange ulike type steder å befinne seg gjennom livsløpet. Pumper, rør, avlusere, brønnbåt og merd. Selskapet Sensor Globe har utviklet en liten og enkel enhet som kan registrere en del av de ytre påkjenningene som fisken utsettes for. Dermed kan man se hvor belastingen er stor, gjerne for stor. For dette arbeidet er de nominert som kandidat til Fiskevelferdsprisen.

Les flere saker om prisen:

fiskevelferdsprisen