Smolt er ikke bare smolt. Hvor lang tid og hvilke biorytmer den har vært eksponert for i settefiskanlegget, opplever mange har stor betydning for
fiskevelferden i sjøfasen.
Smolt er ikke bare smolt. Hvor lang tid og hvilke biorytmer den har vært eksponert for i settefiskanlegget, opplever mange har stor betydning for fiskevelferden i sjøfasen.

Smolten trenger tid og variasjon i lys og temperatur

Nøkkelord som biorytme og epigenetikk nevnes ofte når daglig leder i Sørsmolt, Stein Helge Skjelde snakker om hvordan de produserer en smolt som han sier både vokser langt bedre og ikke minst er langt friskere i sjøfasen enn en tradisjonell hurtigprodusert smolt. Og han får bekreftelse fra de som har benyttet smolttypen. Derfor er han nominert til FIskevelferdsprisen.

I bunn og grunn er det smolt slik den ble produsert i «gamle dager» med gjennomstrømming og uten varme-gjenvinning og oppvarming. Det er også en smoltproduksjon som er mer lik slik villaksen lever sitt liv.

- Vi har videreutviklet konseptet de siste 10-15 årene og har i dag en smolt som har fått merkenavnet Frigosmolt. Med seg på denne reisen har han også hatt nå pensjonert akvaveterinær Jan Gjerde, som mange kanskje kjenner fra selskapet Akva-Lab, som i 2012 ble kjøpt av Fishguard, som igjen ble til Nordly-selskapet Stim. Tanken er at smolten trenger tid for å utvikle seg riktig og «lære» seg hvordan det er å oppleve et miljø som byr på variasjoner.

Villaksen tar ut det aller meste av vekstpotensialet i sjøen. Det gjør vår smolt også, sier Skjelde. Ved å kun benytte vann som er av den temperaturen som naturen til enhver tid byr på og å ikke sette fisken på kontinuerlig lys, får den oppleve et bredere spekter av ytre påvirkning.

Bli abonnent hos Kyst.no

For å få tilgang til dette innholdet trenger du et abonnement med Kyst.no Pluss-saker inkludert.

Bli abonnent og les denne og mange andre pluss-saker.
Min side

Kjøp abonnement i vår nettbutikk her

Nettbutikk