Gå til innhold
Annonse

AquaBounty har solgt mer GMO-laks, men går i dundrende minus

AquaBounty har solgt mer GMO-laks til Canada. Foto: AquaBounty.
AquaBounty har solgt mer GMO-laks til Canada. Foto: AquaBounty.

AquaBounty har solgt to batcher med GMO-laks, som skal sendes fra Panama til Canada i 2018. De melder også at de i fjor igjen havnet på minussiden.

Annonse

«AquAdvantage» som de har kalt sin GMO-laks, er en atlantisk laks med et veksthormonregulerende gen fra kongelaks og en promotor fra en type ålebrosme (Macrozoarces americanus). Fisken skal vokse fra egg til markedsstørrelse på 16 til 18 måneder i stedet for tre år, og oppdrettes kun på land for å unngå genetisk påvirkning på villaks.

Fem tonn filet

Genteknologiselskapet Intrexon Corporation som eier AquaBounty, skriver i sin årsberetning at AquaBounty fikk et netto tap på 9,3 millioner USD i 2017, sammenlignet med et tap på 8,5 millioner USD i 2016.

Det økte tapet skriver de primært skyltes kostnader for vedlikehold og reparasjon av anlegget i Albany, høyere franchiseavgifter, og økte skatter for å operere som et offentlig selskap i USA.

Store investeringer

I fjor solgte selskapet fem tonn filet av sin første kommersielt produserte laks til Canada, men selskapet håper i år og få tillatelse til å også selge laksen lokalt i Panama. Laksen i fjor ble solgt til en verdi på drøye 53 tusen USD.

I 2017 etablerte de også sitt første produksjonsanlegg i USA, ved å kjøpe et anlegg Albany. De økte også kapitalen med 10,6 millioner USD gjennom en emisjon på børsen. Selskapet mottok i tillegg i fjor også en godkjenning fra myndigheter til å bygge et stamfisk-anlegg og et påvekstanlegg ved Rollo Bay på Prince Edward Island i Canada, samt har gjennomført renoveringer på FoU-fasilitetene der.

- Etter å i 2016 ha oppnådd viktige milepæler i å motta regulatoriske godkjenninger, har vi nå tatt store skritt i vår kommersielle plan ved å kjøpe et produksjonsanlegg i USA og startet bygging av et produksjonsanlegg i Canada, sier Ronald Stotish til Fishfarmingexpert.com.

-  AquAdvantage laksen vår ble svært godt mottatt av våre kunder, som gleder oss til neste forsendelse, sier han.

Bare solgt i Canada

Canada er for tiden det eneste landet som kjøper og selger fisken. Det amerikanske Mattilsynet (FDA) godkjente fisken for salg allerede i 2015, men importen er stanset da myndighetene ikke har vedtatt hvordan fisken skal merkes.

AquaBounty skriver de har diskutert samarbeide rundt bygging av et landbasert resirkulerende akvakulturanlegg lokalisert i USA eller Canada for produksjon av laksen, med potensielle investorer.

Prosjekter for å utvikle kommersiell produksjon av fisken utenfor Nord-Amerika, ble også gjennomført i 2017. Dette holder de nå på med i Argentina og Brasil. AquaBounty forventer at testproduksjonen i Argentina avsluttes midt i 2018 og i Brasil i 2019.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse