Gå til innhold
Annonse
Marine Harvest vil utvikle utviklingskonsesjon-konseptet Bulkskip, men har fått avslag av Fiskeridirektoratet på søknaden. Foto: Marine Harvest.
Marine Harvest vil utvikle utviklingskonsesjon-konseptet Bulkskip, men har fått avslag av Fiskeridirektoratet på søknaden. Foto: Marine Harvest.

 Marine Harvest Norway AS (MHN) klusset med dokumentasjonen, og får ikke utvikle konseptet "Skipet".

Annonse

Fiskeridirektoratet har nemlig avslått søknad på alle omsøkte seks utviklingtillatelser. 

I avslaget står det at “Fiskeridirektoratet har sett på om opplysningene MHN har ettersendt er av slik art og omfang at de i realiteten er å anse som innsending av en ny søknad. Oppsummert er den ettersendte dokumentasjonen i denne saken omfattende og endrer på vesentlige deler av konseptet. Hoveddelen av den ettersendte dokumentasjonen kan heller ikke anses å ha blitt utarbeidet som følge av en naturlig utvikling i prosjektet. Fiskeridirektoratet har derfor kommet til at den ettersendte dokumentasjonen er av en slik art og et slikt omfang at den er å anse som en ny søknad”.

De skriver også at “Søknadsfristen for utviklingstillatelser gikk ut 17. november 2017. Innsendte dokumentasjon er mottatt 1. mars 2018, og denne nye søknaden kan derfor ikke anses som innkommet innen fristen. Søknaden må derfor avslås”.

Les også: Søker om utviklingskonsesjoner for lakseskip

- Gjenbruk av eksisterende skip

MHN søkte i juni 2016 om seks utviklingstillatelser for å realisere konseptet Skipet. Konseptet gikk ut på å konvertere et utrangert bulkskip til et lukket oppdrettsanlegg, der skipets tanker benyttes til lakseproduksjon.

Marine Harvest mener at konseptet er fordelaktig siden det tar utgangspunkt i gjenbruk av eksisterende skip og at disse allerede er styrkemessig dimensjonert for åpen sjø. Andre fordeler ved konseptet er ifølge MHN rømmingssikkerhet og kontroll av utslipp som følge av at tankene har fysiske vegger.

- Skipet som skal benyttes er et uspesifisert Panamax-klasse bulkskip, eksemplifisert i søknaden til å være et eksisterende skip ved navn Golden Lyderhorn. Skipet skal seile for egen maskin til Florø der det skal konverteres til et oppdrettsanlegg. I første omgang er planen at to av Skipets tanker skal konverteres til oppdrettstanker i en pilotfase. Etter ombyggingen slepes Skipet til den omsøkte lokaliteten som er rett sør for Litle Terøy i Flora kommune. Resten av Skipets tanker konverteres når pilotfasen er gjennomført og erfaringer er gjort, kommer det frem i  prosjektbeskrivelsen i avslaget.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse