Gå til innhold
Annonse
Antall lokaliteter over grensen er på samme nivå som i fjor. Foto: Lars Are Hamre, Pål Mugaas Jensen / Kyst.no
Antall lokaliteter over grensen er på samme nivå som i fjor. Foto: Lars Are Hamre, Pål Mugaas Jensen / Kyst.no

I uke 32 og 33 har antallet lokaliteter over grensen vært stabil sammenlignet med fjoråret. Det er også en nedgang i tilfeller med ILA og PD.

Annonse

Ifølge Barentswatch var det i uke 33 rapportert inn 28 lokaliteter over lusegrensen, tilsvarende 5 % av lokalitetene. Dette er en nedgang fra uke 32 hvor 34 lokaliteter lå over grensen, tilsvarende 6 %.

I fjor viste tallene for uke 32 at 36 lokaliteter lå over grensen, tilsvarende 7 %, og for uke 33 var det rapportert inn 27 lokaliteter over grensen, tilsvarende 5 %. Lusenivået ligger dermed på omtrent på samme nivå for de samme ukene i 2018.

Samtidig viser innrapportere tall at det har vært en oppgang i antall lokaliteter over grensen fra uke 29 hvor tretten lokaliteter lå over grensen.

Antall lokalteter med lakselus har økt siden uke 29 hvor tretten lokaliteter var over grensen. Foto: Barentswatch.
Antall lokalteter med lakselus har økt siden uke 29 hvor tretten lokaliteter var over grensen. Foto: Barentswatch.

Færre tilfeller av ILA

Det var i uke 32 og 33 tre lokaliteter med påvist ILA eller hvor det er mistanke om ILA. Siste utbrudd av ILA var i uke 27. Antall lokaliteter med påvist eller mistanke om ILA er færre en på samme tid i fjor da hele seks lokaliteter var i en slik situasjon.

Fortsatt lavt nivå av PD

Frem til uke 32 var det påvist eller mistanke av PD ved 118 lokaliteter. I uke 33 var dette tallet steget til 121. I uke 33 var det påvist 101 utbrudd av PD. På samme tid i fjor var innrapporterte tilfeller eller mistanke om PD for begge ukene 142.

Den 8. august meldte Mattilsynet at det var påvist SAV3 smitte på lokalitet Kattholmen i Kristiansund, og lokaliteten fikk pålegg om utslakting.  Dette pålegget ble den 20. august opphevet etter at det ble klart at påvisningen av SAV 3 var som følge av en feil på laboratoriet hos Veterinærinstituttet.

På dette tidspunktet var allerede utslakting av 715 000 slakteklare laks iverksatt.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse