Gå til innhold
Annonse

Har fokus på digitale medier i havbruksnæringen

Vegard Oen Hatten har snart jobbet ett år i kommunikasjonsstaben til Fiskeridirektoratet og trives godt i havbruksnæringen. Foto: Fiskeridirektoratet.
Vegard Oen Hatten har snart jobbet ett år i kommunikasjonsstaben til Fiskeridirektoratet og trives godt i havbruksnæringen. Foto: Fiskeridirektoratet.

Sommerintervju: Vegard Oen Hatten jobber daglig med å bedre Fiskeridirektoratets digitale profil, og har som oppgave å gjøre informasjonsflyten enklere for offentligheten. 

Annonse

Akvakulturnæringen er en mangfoldig næring som består av hele 33 759 ansatte. Kyst.no kommer hver onsdag fremover til å ha et sommerintervju i uken, hvor vi i denne spalten ønsker å gi et lite innblikk i hverdagen til de som jobber i havbruksnæringen. I ukens intervju kan du lese mer om hva som gjør at nettopp Vegard Oen Hatten har havnet i havbruksnæringen. 

Fiskeridirektoratet hadde ved utgangen av fjoråret 422 ansatte fordelt på 20 lokaliteter langs hele norskekysten. En av disse er kommunikasjonsrådgiver Vegard Oen Hatten (33) som jobber i kommunikasjonsstaben ved Fiskeridirektoratets hovedkontor i Bergen.

33-åringen har en bachelor i medievitenskap fra Universitetet i Bergen, og har jobbet i direktoratet siden august 2017.

- Som en del av en havbrukssatsning lyste Fiskeridirektoratet ut en nyopprettet kommunikasjonsstilling knyttet til havbruk i 2017. Jeg anså denne stillingen for å være én av de aller mest spennende kommunikasjonsstillingene i Bergen på mange år, og måtte derfor søke. August 2018 markerer for meg ett år i fiskeri- og havbruksforvaltningen, opplyser han stolt.

Vegards jobb består av å være kontaktpunkt for media og offentligheten. Her ser du han fotograferer, ettersom en av oppgavene hans er å håndtere multimedia og publisere saker på sosiale medier. Klikk for større bilde. Foto: Fiskeridirektoratet.
Vegards jobb består av å være kontaktpunkt for media og offentligheten. Her ser du han fotograferer, ettersom en av oppgavene hans er å håndtere multimedia og publisere saker på sosiale medier. Klikk for større bilde. Foto: Fiskeridirektoratet.

- Krevende og givende arbeid

Det kjekkeste med jobben hans sier han er å lære om, og jobbe med, alle de små og store utfordringene knyttet til forvaltningen av havbruksnæringen, og ikke minst interaksjonen med et engasjert publikum.

- Jeg får også være med på et enormt digitalt løft i forvaltningen, hvor vi utvikler plattformer, som «Min side», for forenkling av samhandling med næringen. Det er et krevende og givende arbeid.

Havbruksnæringen mener han er et sammensatt felt med mye å sette seg inn i, en til tider temperert debatt og med en spennende politisk og forvaltningsmessig utvikling.

- Alt dette gjør at man hele tiden må holde seg oppdatert for å kunne være relevant, påpeker han.

Vegard Oen hatten:

  • Er oppvokst i Øygarden kommune og bor nå på Rong i samme kommune.
  • Interessene og hobbyer: løping, alpint, fjellturer, fotografering, litteratur og musikk.
  • Utdanning: Bachelor i medievitenskap fra Universitetet i Bergen.

- Viktig bærebjelke

Oen Hatten sier det er lett å se at laks er viktig for Norge, og at havbruksnæringen er en viktig bærebjelke i en ellers allsidig norsk sjømatproduksjon.

- Forvaltningens ansvar er å fremme lønnsom og verdiskapende næringsaktivitet gjennom bærekraftig og brukerrettet forvaltning av marine ressurser og marint miljø. Jeg er stolt av å kunne bidra til dette, sier han.

Kontaktpunkt for media og offentligheten

Som ansatt i kommunikasjonsstaben til Fiskeridirektoratet har Oen Hatten en rekke oppgaver, og bidrar til å gjøre direktoratet bedre på informasjon om akvakulturforvaltning, herunder faktaene som de presenterer på nettsiden deres, og hvordan man bruker ulike kanaler og hvilke nyheter de presenterer.

- Jeg er kontaktpunkt for media og offentligheten, og bidrar i arbeidet med kommunikasjonsplaner, oppdaterer internettsidene og intranettet vårt, fotograferer og håndterer multimedia og publiserer på sosiale medier. Samtidig har jeg gleden av å delta i flere langsiktige prosesser og prosjekt knyttet til å gjøre forvaltningen mer effektiv, brukervennlig og åpen, sier han.

Oen Hatten var med inspeksjonsfartøyet «Rind» i Lofoten tidligere i år, der skreifisket var i full gang. Klikk for større bilde. Foto: Vegard Oen Hatten.
Oen Hatten var med inspeksjonsfartøyet «Rind» i Lofoten tidligere i år, der skreifisket var i full gang. Klikk for større bilde. Foto: Vegard Oen Hatten.

- Ta steget inn i fremtiden

Oen Hatten sier han er veldig positiv til de mange endringene som blir gjort i havbruksnæringen, som man nå egentlig bare har sett starten av.

- Det første som er verdt å nevne der, er innovasjonen vi er vitne til. Fiskeridirektoratet er ansvarlig for å behandle søknader for utviklingstillatelsene, og gjennom mange av disse prosjektene ser jeg en næring som både kan, og er villig til å ta steget inn fremtiden for motvirke og bøte på utfordringer som rømminger, lus, plastforurensing og påvirkning på lokale forhold og livet i havet i tilknytning til oppdrettsanleggene.

- Det andre er en fortsatt profesjonaliseringen av bransjen; hvor solid internkontroll, beredskap og tett og konstruktiv dialog med myndighetene er med på å gjøre bransjen mer robust og bærekraftig. Dette tror jeg kommer til å bære frukter blant annet i form av færre rømminger og et bedre omdømme.

- Jeg veldig positiv til de mange endringene som blir gjort i havbruksnæringen, som vi nå egentlig bare har sett starten av.

Vegard Oen Hatten, kommunikasjonsrådgiver i Fiskeridirektoratet.

Vær og vind

Oen Hatten er den eneste i familien som jobber med havbruk, men påpeker han kjenner flere hardtarbeidende folk i bransjen. De beste dagene på jobb for Hatten sier han involverer sjølukt, vær og vind om bord på båt, med kamera i hånden.

- Jeg har hatt gleden av å besøke havbruksanlegg, og å få snakke med de som driver næringen fra merdkanten. Noe som gir jobben mer substans, og temaene jeg jobber med lettere å forstå. Jeg har også fått vært med om bord på oppsynsbåten vår «Rind» i magisk nordnorsk vær i Lofoten, med skreifisket i full utfoldelse rundt meg – med det beste av vill norsk natur som bakteppe. Det er en opplevelse som er vanskelig å slå, sier han smilende.

Kjenner du noen som jobber i havbruksnæringen som du mener passer perfekt til å være vårt neste sommerintervju. Tips oss på redaksjon@kyst.no og merk emnefeltet med: Sommerintervju 2018. 

Les også de tidligere sommerintervjuene vi har gjort: 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse