Gå til innhold
Annonse
Illustrasjonsfoto laksemerd. Foto: Arkiv.
Illustrasjonsfoto laksemerd. Foto: Arkiv.

Knutshaugfisk fikk en nedgang på 34,9% i omsetning i 2017 etter at de måtte sanere all laks.

Annonse

Selskapets omsetning gikk fra 156 millioner kroner i 2016, til 101 millioner i fjor. Årsresultatet ble i 2016, 38 millioner kroner, mot 48 millioner i fjor. De har en driftsmargin på 48%.

Sykdom påvirket resultatet

Knutshaugfisk fikk i oktober 2016 påvist sav3 på lokalitet Øst av Ilsøya. Selskapet skriver i sin årsberetning at de gikk sammen med andre oppdrettere i regionen sammen om en avtale om å sanere laksen. 

Etter sav3-påvisningen bestemte de seg for å ikke sette ut mere fisk i 2016. Dette skulle senere vise seg å være en klok avgjørelse da laks som ble satt ut 400 meter fra øst av Ilsøya fikk påvist sav3 desember 2016.

Nedgangen i omsetningen for 2017 derfor en følge av at det ikke ble satt ut fisk i 2016. 2018 ser ut til å bli et godt år med god tilvekst og lav dødelighet på fisk satt ut 2017.

Forskningsaktiviteter

Selskapet driver med flere FoU-aktiviteter. De har et skattefunnprosjekt som går på å utvikle et nærmiljø som skaper økt produksjon uten lus, AGD og PD. 

Prosjektet gjelder for perioden 2017 til og med 2020. Det andre skattefunnprosjektet til Knutshaugfisk er å utvikle et nytt driftskonsept for notbasert oppdrett av laks med stor smolt og gjelder for perioden 2015 til og med 2018.

Har èn fast kunde

Selskapet skriver at de har en langsiktig avtale med Salmar ASA for videreforedling av fisken og videresalg. Salmar ASA er eneste kunden til Knutshaugfisk og de beskriver Salmar som et solid selskap som betaler til rett tid. Inntektene kommer til å bli gode hvis lakseprisene opprettholdes, skriver de. 

Selskapet har ikke planer om noen større investeringer i 2018.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse