Gå til innhold
Annonse

Lerøy Sjøtroll: - Fortsatt utfordringer med kjønnsmodning

Sjur Malm, konserndirektør for økonomi og finans, forteller at Lerøy Sjøtroll fortsatt har utfordringer. Foto: Harrieth Lundberg
Sjur Malm, konserndirektør for økonomi og finans, forteller at Lerøy Sjøtroll fortsatt har utfordringer. Foto: Harrieth Lundberg

Lerøy Sjøtroll er fortsatt påvirket av utfordringer med ørreten, noe som igjen gir en lavere prisoppnåelse.

Annonse

Lerøy Seafood Group meldte tirsdag at både driftsresultat og volumer gikk ned i første kvartal. De siste kvartalene er det spesielt Lerøy Sjøtroll som har bidratt til å dempe resultatene. Slik var det også denne gangen, selv om EBIT/kg for Sjøtroll har økt gradvis siste tre kvartal fra 4,5 kr i Q3 2018 til 10.1 kr i Q1 2019.

Fortsatt lav pris

Under presentasjonen som Lerøy holdte i forbindelse med kvartalsrapporteringen kom det frem at for Lerøy Sjøtroll var 36 % av slaktet volum i første kvartal ørret. Og denne hadde i perioden utfordringer med kjønnsmodning.

- Dette har påvirket konsernets prisoppnåelse vesentlig i kvartalet, prisoppnåelsen for ørret var NOK 9 per kilo lavere enn for laks, forteller Lerøy.

De påpeker at kostnadene for å produsere ørret i utgangspunktet er under produksjonskostnaden for laks, men at nedgraderingene som følge av kjønnsmodning påvirket resultatet betydelig.

Ørretsituasjonen henger igjen

- Denne ørretsituasjonen er ikke ny, og ble rapportert i fjerde kvartal 2018, noe som bidro til at Lerøy Sjøtroll den gang fikk NOK 12 pr. kilo lavere enn for laks. Selskapet meldte da at dette ville påvirke første kvartal 2019, fortalte finansdirektør Sjur Malm.

Uttakskostnaden i Lerøy Sjøtroll i første kvartal i år var høyere enn i første kvartal i 2018. Per i dag forventes en uttakskost i andre kvartal på nivå med første kvartal. Planlagt slaktevolum i 2019 for Sjøtroll er 66,000 GWT.

Totalt ble det slaktet 369 964 tonn ørret i første kvartal 2019, noe som er 20 803 tonn mindre enn i første kvartal i 2018. Samtidig er dette slaktevolumet med sine 7,8% av totalt slaktet fisk prosentvis lik i 2019 som i 2018.

Aurora og Midt

For konsernet totalt er uttakskostnaden i første kvartal 2019 høyere enn hva den var i første kvartal 2018 og fjerde kvartal 2018.

Som tidligere meldt, var det en brann i smoltanlegget i Lerøy Aurora i første kvartal 2019 som førte til tap av 2,6 millioner smolt.

- Arbeidet med gjennoppbygging er godt igang og den tapte smolten for utsett inneværende år er erstattet. Brannen, sammen med begrenset slaktevolum er viktige årsaker til at uttakskostnaden er høyere enn i første kvartal 2018. Brannen vil også påvirke kostnadsbildet i andre kvartal.

Utsettstidspunkt av smolten medfører at konsernet, avhengig av markedet, vil kunne redusere uttaket i 2019 for å gi grobunn for vekst i 2020.

- Per i dag forventes høyere kostnader enn normalt i Lerøy Aurora i andre kvartal 2019. Lerøy Aurora planlegger å slakte om lag 36,000 GWT i 2019.

Lerøy Midt hadde lavere tilvekst enn forventet i slutten av 2018, som vil påvirke uttakskostnaden i første halvdel av 2019.

- Tillveksten i første kvartal 2019 har vært god, men uttakskostnaden er høyere enn i første kvartal 2018. Per i dag forventes en uttakskost i andre kvartal 2019 på nivå med første kvartal 2019.

Planlagt slaktevolum i 2019 er 71,000 GWT.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse