Gå til innhold
Hovedårsaken til redusert EBIT er lavere salgspriser på kontrakter på grunn av ugunstig utvikling av valutakursen sammenlignet med 1. kvartal 2020. Foto: Ice Fish Farm
Hovedårsaken til redusert EBIT er lavere salgspriser på kontrakter på grunn av ugunstig utvikling av valutakursen sammenlignet med 1. kvartal 2020. Foto: Ice Fish Farm

Svakere valuta og kald vinter som ga økt dødelighet listes som noen av forklaringene på hvorfor Q1-resultatet i år ble noe svakere enn tilsvarende i fjor.

  • Ice Fish Farm oppnådde en operasjonell EBIT før virkelig verdijustering av biomasse på 6,6 millioner kroner i første kvartal 2021, mot 32,4 millioner kroner i tilsvarende kvartal 2020.
  • Selskapet fikk i kvartalet driftsinntekter på 90,2 millioner kroner, ned fra 98,7 millioner kroner i første kvartal 2020.
  • Tap før skatt var 4,6 millioner kroner i kvartalet, sammenlignet med 10,5 millioner kroner i fjerde kvartal 2020.
  • EBIT per kg endte på 4,8 NOK/kg.

- Hovedårsaken til redusert EBIT er lavere salgspriser på kontrakter på grunn av ugunstig utvikling av valutakursen sammenlignet med 1. kvartal 2020, skriver selskapet.

Videre har realiserte priser blitt redusert på grunn av høyere transportkostnader for fersk laks til USA med fly.

2018-generasjonen, som ble slaktet i Q1 2021, hadde også en høyere kostnad per kg på grunn av lavt volum.

Selskapet forteller at stående biomasse var 66 % høyere ved utgangen av Q1 2021 sammenlignet med Q1 2020.

- Det har vært en kald og vindfull vinter som har forårsaket høyere dødelighet enn året før, 4,4% dødelighet i 1. kvartal 2021 sammenlignet med 2,1% dødelighet i 1. kvartal 2020.

Selskapet melder også om at oppbyggingen av smoltstasjonen Kópasker går etter planen og vil være operativ i 2. kvartal 2021.

Har du en sak du
vil tipse oss om?