Gå til innhold

Mowi: Tegn på økt etterspørsel som følge av at Europa åpner igjen

Mowi har fått merke at HoReCa-segmentet har tørket inn under covid-19 pandemien. Bildet er fra en presentasjon overfor fransk retail-segment under Salon International de l’Agriculture (SIA) i Paris i månedsskiftet februar/mars. Foto: Mowi
Mowi har fått merke at HoReCa-segmentet har tørket inn under covid-19 pandemien. Bildet er fra en presentasjon overfor fransk retail-segment under Salon International de l’Agriculture (SIA) i Paris i månedsskiftet februar/mars. Foto: Mowi

Mowis førstekvartalsresultat ble preget av fallende priser som følge av korona-nedstengningen i markedene. Nå øyner man håp for at etterspørselen vil stige igjen.

Mowi oppnådde et operasjonelt driftsresultat på 109 millioner euro i første kvartal 2020, sammenlignet med 196 millioner euro i samme kvartal i fjor.

 Mowi rapporterte driftsinntekter og andre inntekter på 885 millioner euro (979 millioner euro) i første kvartal 2020. Totale oppdrettsvolumer i kvartalet på  83 119 tonn (104 118) var på linje med kvartalsprognosen. Årsprognose oppdrettsvolumer for 2020 er uendret på 450 000 tonn.

Ebit/kg i euro for Mowis førstekvartal i 2020 og 2019, samt for hele 2020. Tabellen viser øverst for hele selskapet, deretter de ulike land selskapet produserer laks i. Kilde: Mowi. Klikk for større.
Ebit/kg i euro for Mowis førstekvartal i 2020 og 2019, samt for hele 2020. Tabellen viser øverst for hele selskapet, deretter de ulike land selskapet produserer laks i. Kilde: Mowi. Klikk for større.

Ebit per kilo for selskapets norske drift endte på 17,53 kr (1,66 euro, snittkurs Q1 på 10,46). For selskapet samlet og de andre regionene se bildet til høyre.

Covid-19 påvirket sterkt

Mowi påpeker i sin kvartalsmelding at deres operasjonelle driftsresultat i første kvartal ble sterkt påvirket av fallende priser som resultat av den omfattende globale nedstengningen vi så i kjølvannet av covid-19.

-  Til tross for at covid-19 har gitt store markeds- og logistikkutfordringer, har driften vært tilnærmet normal. Vi skal gjøre alt som står i vår makt for å opprettholde produksjonen også fremover og samtidig sikre god HMS. Jeg er ekstremt stolt av alle de nær 15 000 Mowi-ansatte som gjør dette mulig, sier konsernsjef i Mowi, Ivan Vindheim.

Covid-19 påvirket handelsstrømmer, logistikk og distribusjon vesentlig i kvartalet. HoReCa (Hotell, Restaurant og Catering) var særlig rammet av tiltakene som ble iverksatt for å hindre spredningen av viruset. Lavere etterspørsel i HoReCa ble delvis oppveid av økt salg innenfor dagligvare.

Rekord i fôr

Selv om første kvartal var utfordrende, produserte både Mowi Feed og Mowi Consumer Products rekordhøye volumer for et førstekvartal.

- Å kontrollere hele verdikjeden har vist seg å være svært verdifullt i en krevende periode med økt etterspørsel av å videreforedle produkter på bekostning av HoReCa. Vår nedstrømskapasitet kombinert med våre langsiktige partnere innenfor dagligvare har vært avgjørende viktig for oss, sier Vindheim.

Ser lys i tunnelen

- Vi har begynt å se gjenåpninger i noen land og tegn på økt etterspørsel som resultat av dette. Jeg er trygg på at etterspørselen etter laks vil komme tilbake på før covid-19 nivå etter hvert som verden returnerer til normalen, sier Vindheim.

Som tidligere kommunisert i selskapets trading update 20. april, har styret besluttet å utsette avgjørelsen om utbytte for første kvartal til andre kvartal i lys av økt usikkerhet på grunn av covid-19.

Har du en sak du
vil tipse oss om?