Gå til innhold
Annonse
Illustrasjonsfoto, vaksine. Foto: MSD animal health.
Illustrasjonsfoto, vaksine. Foto: MSD animal health.

Det ble bare solgt 12,65 millioner doser tradisjonell flerkomponentvaksine til laks i januar, melder MSD.

Annonse

I en pressemelding melder MSD Animal Health om en markant nedgang i vaksinering.

Ingebjørg Sævareid, produktsjef i MSD Animal Health. Foto: MSD.
Ingebjørg Sævareid, produktsjef i MSD Animal Health. Foto: MSD.

- Normalt går det ut godt over 20 millioner slike vaksinedoser i årets første måned, så det er en markert nedgang. Det er flere mulige forklaringer. Enkelte regioner åpner for å sette ut 1-åringen allerede 15.mars, noe som gjør at settefiskprodusenter ønsker å ha vårfisken ferdig vaksinert i god tid før jul, sier Ingebjørg Sævareid, produktsjef i MSD Animal Health.

Hun sier at trenden går også mot å produsere en større fisk i ferskvann.

- Men siden stor fisk kan være vanskelig å håndtere under vaksinering, legges vaksinasjonstidspunktet tidligere. Faktisk kan endel av vårsmolten være ferdig vaksinert allerede i oktober, legger Sævareid til.

Hun sier at en uansett ikke bør legge for mye i endringer som i januar, som tross alt er en måned med lite vaksinekjøp sammenlignet med toppmånedene juli, august, oktober og november.

Ikke alt er med

- Det har også gått ut flerkomponentvaksine til laks med ILA i januar. Slike vaksiner rapporteres ikke i Farmastat, men markedsinfo indikerer at dette ikke bidrar i betydelig grad til å forklare forskjellen. Det gikk også ut i overkant av 200 000 doser med en flerkomponentvaksine uten virusbeskyttelse som brukes enten til laks eller ørret (art oppgis ikke i Farmastat), sier Sævareid.

Mer statistikk

Offisielle tall fra Farmastat viser altså at det i januar 2016 ble solgt 12,65 millioner vaksinedoser til laks med tradisjonell flerkomponentvaksine med beskyttelse mot de klassiske bakteriesykdommene; furunkulose, vibriose, kaldtvannsvibriose og vintersår, samt mot virussykdommene IPN og PD.

Ser vi på salget de siste tolv månedene så ble det solgt 306,9 millioner doser i perioden, mot 315,9 millioner doser i perioden januar 2014 til januar 2015.

Nær doblet vaksinering mot PD

Antall vaksinedoser med beskyttelse mot PD (pancreas disease) ligger noe over fjoråret. I januar i år gikk det ut 4,3 millioner doser mot PD mot 2,2 millioner samme måned i fjor.

- Tidligere år har imidlertid antall vaksinedoser mot PD lagt på i overkant av 5 millioner. PD vaksinering skjer i hovedsak opp til Hustadvika, men også i områdene nord for Hustadvika planlegges det i år mer PD vaksinering enn tidligere, sier Sævareid.

PD vaksinering med nytt forenklet regime

I desember 2015 og nå i januar er all laks som er vaksinert mot PD vaksinert med den nye ettstikksløsningen. Samlet sett siden juni, da det nye PD vaksine-regimet ble tilgjengelig, har rundt 70% av PD-vaksinert laks gått på nytt regime.

  • Farmastat (Farmastat Norsk legemiddelstatistikk AS) leverer hver måned statistikk over legemidler som er solgt til sluttbruker. Dette baserer seg på innrapporterte tall fra grossister.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse