Gå til innhold
Foto: Norges Sjømatråd
Foto: Norges Sjømatråd

 Eksportverdien for laks i 2020 er den nest høyeste som er registrert, og volummessig er det rekord.

Den totale eksporten av sjømat ble i fjor på 105,7 milliarder tonn. Det var den nest høyeste totalverdien, 1% ned fra 2019.

Også for eksportverdien av laks ble året historisk nest best. Og laks befestet sin posisjon som i særklasse den største arten målt i volum og verdi.

  • Eksporten av laks i 2020 var på 1,1 millioner tonn.
  • Verdien var 70,1 milliarder kroner.
  • Volumet økte med 2 prosent.
  • Verdien falt med 2,3 milliarder kroner, eller 3 prosent, fra 2019.

 

Eksportverdi av laks de siste ti år. Kilde: Norges Sjømatråd
Eksportverdi av laks de siste ti år. Kilde: Norges Sjømatråd

- Koranapandemien har ført til økt etterspørsel etter bearbeidede produkter for salg i detaljhandelen. En stadig større andel av laksen blir videreforedlet i Norge. Eksportverdien for laks i 2020 er den nest høyeste som er registrert, og volummessig er det rekord, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Verdiandelen av bearbeidede produkter økte fra 20 prosent i 2019 til 23 prosent i 2020.

- Samtidig har det vært en dreining i varestrømmen mot land som Polen, Danmark og Nederland, som i stor grad videreforedler laks for videresalg til andre markeder fortrinnsvis i EU. Enkelte markeder har fått lavere laksevolum fra Norge i 2020. Størst tilbakegang har det vært i eksportverdien til Italia, Kina, Litauen og Hongkong SAR, sier Paul T. Aandahl.

Godt år for ørret

Ørret er den andre store oppdrettsarten.

  • Det ble i 2020 eksportert 71 800 tonn ørret.
  • Verdien var 3,9 milliarder kroner.
  • Volumet økte med 21 prosent.
  • Verdien økte med 185 millioner kroner, eller 5 prosent, fra 2019.

- Det har vært store svingninger i ørreteksporten de siste årene. Volummessig ble rekorden satt i 2008 med vel 73 700 tonn. Verdimessig er 2020 nest høyest etter rekordåret 2016, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Har du en sak du
vil tipse oss om?