Gå til innhold

Oppdatert statistikk på bruk av hydrogenperoksid i lakseoppdrett

Fiskehelse-tjenesten i Barentswatch har oppdatert data. Screenshot: Barentswatch.
Fiskehelse-tjenesten i Barentswatch har oppdatert data. Screenshot: Barentswatch.

Barentswatch har gått gjennom fem år med lusemiddel statistikk og oppdatert denne, etter at det ble oppdaget ein feil innen rapporteringen. De nye tallene viser det er brukt mer enn tidligere opplyst.

Barentswatch melder de i tjenesten Fiskehelse nå har korrigert data fra 2017 og bakover til 2012, for å rette opp feilen der «Hydrogenperoksid» ble vist som «Annet virkestoff» på grunn av feil i datasystemer hos oppdrettere.

- Leverandørene av systemene har høsten 2017 rettet feil slik at nye data har kommer korrekt inn fra da, og vi har nå korrigert data fra høsten 2017 og bakover til 2012. Det har vært mye manuelt arbeid med store datasett.

Dobbelt så mange behandlinger

Før korreksjon viste tjenesten at det var gjennomført 740 hydrogenperoksidbehandlinger og 3 047 “Annet virkestoff behandlinger” fra 33 149 rapporter i perioden 2012 - 2017.

- Etter korreksjon viser data 1 630 hydrogenperoksidpehandlinger og 1 937 Annet virkestoff behandlinger.

Det er også gjennomført en mindre antall andre korreksjoner, og fortsatt i overkant av 160 behandlinger med Annet virkestoff som de antar skal være hydrogenperoksid.

- Men dette er ikke på grunn av feil i datasystemer, men sannsynligvis rapportert på feil måte.

Oppdaget feil i fjor

Det ble i 2017 oppdaget at oversikten over bruk av hydrogenperoksid mot lakselus ikke var helt korrekt i tjenesten Fiskehelse. En feil i datasystemet som enkelte oppdrettere bruker sendte inn «Hydrogenperoksid» som «Annet virkestoff», så selv om oppdretterne leverte korrekte data inn i sine datasystemer, viste det seg at noen av systemene hos oppdrettere sendte feil data til AltInn. Blant annet har hydrogenperoksid kommet inn i AltInn som «Annet virkestoff» med detaljer i notatfeltet i AltInn-rapporten. 

I Fiskehelse vises ikke notatfelt fra AltInn da dette er fritekst som ikke er egnet for visning. Derfor blir hydrogenperoksidbehandlinger vist som «Annet virkestoff». Mattilsynet har hatt tilgang til kommentarfelter og har også da hatt mulighet til å se kommentarer om at hydrogenperoksid er benyttet.

Rapporteringsfeilen har ikke hatt betydning for Mattilsynets saksbehandling, siden de i tillegg har et eget fagsystem som viser data på en annen måte. 

Solid nedgang i bruken av middelet

Ifølge Folkehelseinstituttet sin statistikk for bruk av legemidler i norsk fiskeoppdrett, kommer det frem at det ble brukt 9277 tonn hydrogenperoksid i laksenæringen i 2017. Dette var over en halvering i bruken sammenlignet med året før. 

Kyst.no/Norsk Fiskeoppdrett har også gjort egne beregninger på reduksjonen i bruken av lusemidler. Les mer om dette her.

 

Har du en sak du
vil tipse oss om?