Gå til innhold
Annonse

RAS-anlegg: - Forsikringstaker må bære en større del av risikoen selv

Ole Irgens, Kommunikasjonssjef i Tryg forsikring, forteller at forsikringstaker må bære en større del av risikoen selv ettersom erfaringsgrunnlaget med RAS-anlegg er begrenset. Foto: Tryg Forsikring.
Ole Irgens, Kommunikasjonssjef i Tryg forsikring, forteller at forsikringstaker må bære en større del av risikoen selv ettersom erfaringsgrunnlaget med RAS-anlegg er begrenset. Foto: Tryg Forsikring.

Dannelse av hydrogensulfid i RAS-anlegg er et problem som rammer oppdretterne, men det utgjør også en risiko for forsikringsselskapene.

Annonse

Kyst.no skrev nylig om NIVA som holder på å utvikle ny målemetode for å måle og overvåke hydrogensulfid i RAS-anlegg. 

Akutt fiskedød på grunn av dannelse av hydrogensulfid i RAS-anleggene er en stor utfordring for mange oppdrettere, og kan medføre stort tapsprosjekt. Dette innebærer ikke bare risiko for oppdretterne men også betydelig risiko for forsikringsselskapene som skal forsikre produksjon ved RAS-anlegg.

Produksjonsmetode ikke ferdig utviklet

Kommunikasjonssjef i Tryg forsikring, Ole Irgens, forteller til Kyst.no at som den største forsikringsaktøren mot havbruksnæringen er Tryg opptatt av utviklingen innenfor landbaserte oppdrettsanlegg. Han påpeker at RAS-anlegg byr på utfordringer med hydrogensulfid og fremstår så langt som en produksjonsmetode som fortsatt har et stykke igjen før den er ferdig utviklet.

Tryg vurderer alle forsikringsobjekter individuelt, og er opptatt av å være en proaktiv samarbeidspartner, også innenfor forskning og utvikling i havbruksnæringen.

-  Når man skal vurdere ny teknologi der erfaringsgrunnlaget er begrenset, er det rimelig at forsikringstaker må bære en større del av risikoen selv.

Fokus på å løse utfordringer

Irgens forteller at Tryg har erfart flere hendelser i år som sannsynligvis har sammenheng med økt bruk av RAS teknologi.

- Samtidig ser vi at næringen har fokus på dette, noe som vil kunne løse utfordringene på sikt, legger han til. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse