Gå til innhold
Annonse
Arnalax sitt resultat bærer preg av høy dødelighet i produksjonen. Foto: Arnarlax.
Arnalax sitt resultat bærer preg av høy dødelighet i produksjonen. Foto: Arnarlax.

Håndtering i ulike sammenhenger, gav ekstraordinær dødelighet i merdene hos Islandske Arnarlax første kvartal. Nå tar islendingene nye grep for å sikre produksjonen fremover.

Annonse

Salmar melder at første kvartal ble et blandet kvartal for konsernet. På Island var kvartalet dramatisk preget av høy dødelighet i produksjonen.

Volummessig slaktet Arnarlax rundt 2 600 tonn fisk i kvartalet, mot 2 000 tonn i samme periode året før. Samlede driftsinntekter ble på 139,8 millioner kroner, mot 146,2 millioner, i tilsvarende periode i fjor.

Men operasjonelt driftsresultat for perioden havne på minussiden på - 40,2 millioner kroner, tilsvarende en EBIT per kilo på -15,65 kroner. I foregående kvartal oppnådde Arnarlax et operasjonelt driftsresultat på 4,3 millioner kroner, tilsvarende en EBIT per kilo på 1,35 kroner.

- Selskapet har hatt ekstraordinær høy dødelighet som følge av håndtering av fisk ved svært lave sjøtemperaturer på Island. I tillegg fikk selskapet ødelagt en merd på grunn av uvær, med påfølgende håndteringsdødelighet i forbindelse med flytting av fisk. Det skriver Salmar i sin kvartalsrapportering. 

Administrerende direktør Kristian B Matthiasson. Foto: Arnarlax.
Administrerende direktør Kristian B Matthiasson. Foto: Arnarlax.

Som en konsekvens av hendelsen i første kvartal nedjusteres slaktevolumene for 2018 til rundt 8 000 tonn. I fjor var de estimert til 11 000 tonn.

Skifter ut merder

Administrerende direktør i Arnarlax, Kristian B Matthiasson sier til Kyst.no at de hadde temperaturer ned mot 0,1 grader i første kvartal, som er betydelig kaldere enn det var i fjor i samme periode.

- Hovedårsaken til dødeligheten skyldes utstyrsfeil, der en av våre merder ble skadet og vi ble nødt til å flytte fisk. Flyttingen av fisken og håndteringen av merden var under særdeles suboptimale forhold, som førte til meget høy dødelighet som er hovedårsaken til det reduserte volumet nå i starten av 2018. Volumene som reduseres er primært knyttet til hendelsen som beskrevet ovenfor, sier han til Kyst.no.

- Vi har tatt konsekvensen av dette og skifter nå ut alle gjenværende merder fra denne produsenten i løpet av sommeren 2018.

Noe mer om hvilke tiltak de har for å unngå håndtering på lave temperaturer, eller tanker rundt nedjusterte volumer kommenteres ikke.

Mål om BKD- fri fisk til neste år

De seinere år har islendingene i perioder opplevd ekstraordinær dødelighet i merdene. Høsten 2017 oppstod det som følge av BKD. Ifølge Matthiasjon er BKD er fortsatt en utfordring på Island.

- Selv om vi har tatt store steg i riktig retning er vi ikke BKD fri. Vi har sykdommen på 17G som står i sjø, men denne generasjonen presterer veldig bra. Vi har et mål om at 2018 inntaket av rogn skal bli vårt første BKD frie utsett når dette går i sjøen i 2019.

Vil utnytte mer av tildelte volumer

Fokus fremover forteller Matthiasson er å sikre best mulig vekstvilkår for 17G gjennom sommeren og høsten.

- Videre er det stor fokus på industrioppbygging for å sikre god infratruktur og få kostnadene på land ned til norsk nivå. Og vi jobber for å produsere mer og bedre smolt, for å utnytte lisensvolumet vårt som nå er på 22 700 tonn, summerer han.

Arnarlax har hatt ekstraordinær høy dødelighet som følge av håndtering av fisk ved svært lave sjøtemperaturer på Island. Foto: Arnarlax.
Arnarlax har hatt ekstraordinær høy dødelighet som følge av håndtering av fisk ved svært lave sjøtemperaturer på Island. Foto: Arnarlax.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse