Gå til innhold
Annonse
På lokaliteten til Statt Torsk er det for tiden ingen fisk satt ut i sjøen, men selskapet har plan om å sette ut ny fisk til våren. Her ser du driftsleder i Statt Torsk Leif-Ronny Rætta på merdkanten. Foto: Statt Torsk.
På lokaliteten til Statt Torsk er det for tiden ingen fisk satt ut i sjøen, men selskapet har plan om å sette ut ny fisk til våren. Her ser du driftsleder i Statt Torsk Leif-Ronny Rætta på merdkanten. Foto: Statt Torsk.

Driftssjef Leif-Ronny Rætta sier Statt Torsk har ambisjoner om å øke produksjonen år for år fremover. - Vi har i dag en lokalitet godkjent for to MTB og er i gang med søknadsprosessen på lokalitet nummer to, sier han.

Annonse

Selskapets siste torsk ble slaktet ut i mars i år, og driftssjef Leif-Ronny Rætta opplyser til Kyst.no at de har ikke hatt fisk i sjøen siden. 

-  Vi satte ut 65.0000 fisk juni 2016 og denne var utslaktet i mars 2018. Vi skulle helst sett at vi fikk slaktet den ut fra oktober til rundt juletider i fjor, men det ble dessverre ikke mulig grunnet markedssituasjonen og annet da. Fisken vokste bra frem til den gjekk i full modning i løpet av januar og februar.

Planen sier han var å produsere fisken opp til 3,5 kg til oktober og frem til jul og det greide de. 

- Men de ekstra månedene fisken måtte stå i sjøen etter jul gjorde at fisken ble kjønnsmoden og den produserer da mer og mer gonader som igjen fører til dårlig slakteutbytte og økte kostnader, sier han, og legger til at det er også fallende priser i markedet fra medio januar.

- Tillgang på slakteri til rett tid ble også en utfordring. 

Vil produsere mer fisk

Nå vil selskapet øke omfanget av produksjonen, og har per dags dato en lokalitet de har torskeproduksjon på. 

- Vi har i dag en lokalitet godkjent for to MTB og er i gang med søknadsprosessen på lokalitet nummer to, forteller han.

Rætta påpeker også at i år har de ikke hatt anledning til å få satt ut ny torsk i sjøen, og sier dette er mye grunnet mangel på settefisk til riktig tidspunkt.

- Vi fikk tilbudet om fisk, men da var det ikke mulig for oss å gjennomføre noe utsett. 

Statt Torsk jobber aktivt med planer om torskeproduksjon i lukkede anlegg, og håper å få dette i drift innen de neste årene. Foto: Statt Torsk.
Statt Torsk jobber aktivt med planer om torskeproduksjon i lukkede anlegg, og håper å få dette i drift innen de neste årene. Foto: Statt Torsk.

Skal sette ut 200 grams torsk

Rætta opplyser at de til neste år igjen vil ha fisk i sjøen og har planer om utsett på settefisk på rundt 200 gram. 

- Vi skal sette ut rundt 200 000 torsk til sommeren neste år og er i dialog med Havlandet Marin Yngel om klekking. Utfordringen er jo å få tak i settefisk produsenter som kan produsere fisk som er stor nok til å sette i sjø, forteller han, og påpeker at dette må komme på plass. 

I åpne merder i sjø mener Rætta, at fisken bør være minimum 200 gram, gjerne større. 

- En av grunnene er at vi kan sette fisken ut i generasjonsnøter, slik at vi slipper å begynne å skifte nøter, sier han. 

Større torsk i lukkede systemer

Statt Torsk har store ambisjoner om å produsere enda større fisk i framtiden, og jobber for tiden med flere planer. 

- For å få til produksjon av større fisk, så må produksjonen inn i lukkede systemer, sier Rætta.

- Ambisjonene våre er å få til et lukket system og hente vann fra dyp der vannet holder rundt 10-12 grader året rundt, slik at vi kan skape et perfekt miljø og vekstforhold til fisken. Vi vil og ha full kontroll på kjønnsmodning når den blir produsert i lukkede anlegg. Vi vil og da være mere fleksible i forhold til marked som vil være en viktig faktor i framtiden, forteller han. 

Rætta mener det er veien å gå og selskapet jobber aktivt med dette allerede i dag. 

- Får vi torsken større og lykkes med det, kan vi ha et unikt produkt på markedet, forklarer han engasjert. 

Rætta har tidligere uttalt at forutsetningene for torskeoppdrett aldri har vært bedre. Les mer om dette her.

Lokaliteten Rætta nå leder har tidligere blitt brukt til lakseoppdrett av blant annet Pan Fish, men ble også tidligere brukt til torskeoppdrett fra 2008-2012. 

Rætta har god kjennskap til torsken da han tidligere jobbet som driftsleder i ulike torskeselskap fra 2005-2012, og setter stor pris på å være tilbake i «torskegamet» for fullt.

Les også:

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse