Gå til innhold
Annonse
Vaksinering av fisk. Illustrasjonsfoto: MSD
Vaksinering av fisk. Illustrasjonsfoto: MSD

I mai 2016 ble det solgt 15 115.000 doser flerkomponent-vaksiner til laks mot 12.235.000 doser samme måned i fjor. PD-vaksineringen er opp hittil i år, men falt i mai måned, opplyser MSD Animal Health.

Annonse

- Mai måned regnes som den siste av lavsesong-månedene. Det som vaksineres på dette tidspunktet er gjerne 1,5-åringer som går i sjø i juni, sier produktsjef Ingebjørg Sævareid i MSD Animal Health, i månedens vaksinekommentar.

Ingebjørg. O. Sævareid. Foto: Linkedin/Privat
Ingebjørg. O. Sævareid. Foto: Linkedin/Privat

Utsettet av 1,5 åringer har vært stabilt de to siste årene på omlag 25 millioner individer.

- Basert på statistikk fra Fiskeridirektoratet fra 2015, regner vi med at det vil gå ut omtrent 24 millioner smolt. Det er imidlertid ikke uvanlig at vaksinen som benyttes til å vaksinere 1,5-åringen blir kjøpt inn tidligere, så vaksinetallene for mai stemmer ikke alltid over ens med det forventede antall smolt som skal ut, eller antall som skal vaksineres, forklarer Sævareid.

Av klassisk flerkomponentvaksine med beskyttelse mot de fire bakteriesykdommene og mot IPN og PD, ble det solgt 15.115.000 doser i mai mot 12.235.000 doser i mai 2015, viser tallmateriale fra Farmastat. Det ble i tillegg solgt 1,1 millioner doser flerkomponentvaksiner uten viruskomponent.

Storparten i andre halvår

Summerer vi året så langt (YTD) gikk det i perioden januar-mai ut 58.580.000 doser flerkomponentvaksine, sammenlignet med 61.300.000 doser i fjorårets fem første måneder.

- Vi regner med at det vil bli solgt omlag 300 millioner doser flerkomponentvaksiner i 2016, så man er bare i gang med oppvarmingen av vaksinasjonssesongen. Hele 80 prosent av vaksinedosene selges normalt i siste halvår, sier Sævareid.

For de siste 12 månedene (”Moving Annual Total”) er omsetningen på 314 millioner doser mot 313 millioner doser i tilsvarende periode ett år tidligere.

Salget av multikomponentvaksiner med ILA kommer i tillegg til disse tallene, da ILA-vaksiner ikke blir registrert i Farmastat.

PD-vaksinering litt opp

Vaksineringen mot pancreas disease (PD) har økt noe siste året. Siden nyttår (YTD) er det omsatt 16.140.000 doser, mot 15.730.000 i fjor på samme tid. De siste 12 månedene (MAT) er det solgt 107.830.000 doser, mot 103.915.000 tilsvarende periode ett år tidligere. For mai måned isolert ble det solgt 6.250.000 doser vaksine med PD komponent, mot 7.500.000 doser i mai 2015.

Hele 88 % av de solgte PD dosene har gått med ett-stikksløsningen, de resterende 12 % med to-stikk.

Om statistikken: 

Farmastat (Farmastat Norsk legemiddelstatistikk AS) leverer hver måned statistikk over legemidler som er solgt til sluttbruker. Dette baserer seg på innrapporterte tall fra grossister.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse