Innretningen av auksjon av laksetillatelser blir nå sendt på høring.
Innretningen av auksjon av laksetillatelser blir nå sendt på høring.

Auksjon av tillatelser sendt på høring

Forslag til forskrift om auksjon av restkapasitet til lakseoppdrett er sendt på høring.

Publisert Sist oppdatert

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt på høring utkast til ny forskrift om tildeling nye tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret gjennom auksjon. Tildelingen gjelder usolgt kapasitet fra auksjonen i oktober 2022, 8 243 tonn MTB fordelt over fem produksjonsområder.

Høringsfristen er 21. august 2023. Her kan du lese høringsforslaget.

Tidspunktet for auksjonen er ennå ikke avklart, melder Nærings- og fiskeridepartementet.

Det ble til sammen tildelt 24.644 tonn MTB, med et samlet vederlag på om lag 3,8 milliarder under forrige auksjon. Det ble tilbudt 32.887 tonn i auksjonen, noe som innebærer at 8.243 tonn ikke ble solgt. Det er disse som nå skal auksjoneres bort igjen. 22 aktører kjøpte kapasitet i den forrige auksjonen.