Skjermdump fra Barentswatch.

ILA påvist i Austevoll

Det er påvist ILA ved lokalitet Tobbeholmane i Austevoll kommune i Vestland fylke. Det er Sjøtroll Havbruk som driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Publisert

Selskapet varslet Mattilsynet 19. oktober om funn forenelig med ILA på den aktuelle lokaliteten.

Den 21. oktober 2022 tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokaliteten for eventuell verifisering av ILA. Veterinærinstituttet stilte ILA-diagnosen den 8. desember.

Tømt for fisk

Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 9. desember 2022 på bakgrunn av analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

- Anlegget er tømt for fisk, skriver Mattilsynet i meldingen.