Mattilsynet og Standard Norge inviterer til åpent innspillmøte om automatisk lakseusetelling onsdag 19. oktober.

Inviterer til åpent innspillsmøte om automatisk lakselustelling

Mattilsynet og Standard Norge ønsker å etablere en ny standardiseringskomité med mandat til å utvikle en ny, Norsk Standard for automatisk lusetelling, og inviterer derfor til et åpent innspillsmøte.

Publisert Sist oppdatert

Standard Norge melder i en pressemelding at vanskene med å telle og rapportere korrekte tall på lakselus er et stort og kjent problem for oppdrettsnæringen og myndighetene.

- I dag finnes det ingen løsning for automatisk telling som gjøre det mulig med rapportering i sanntid til myndighetene. Samtidig opplever vi at det er stor interesse i næringen for å utvikle nye metoder som vil gjøre dette mulig, skriver de.

Standard Norge og Mattilsynet ser for seg at prosjektet vil være av spesielt interesse for oppdrettere, utstyrsprodusenter og forskning, men inviterer alle som har interesse av denne tematikken til et åpent innspillsmøte onsdag 19. oktober kl. 10.30 -12.30.

Du kan delta fysisk eller følge møtet digitalt. Les mer om dette her.