SENSORFISK attraksjon AquaNor 2017. Foto: Sintef.
SENSORFISK attraksjon AquaNor 2017. Foto: Sintef.

Bare rør for laksen i avlusingsmaskiner?

Lakselus har satt veksten av oppdrettslaks på vent. De siste årene har det skjedd en dreining i hvilke verktøy som brukes for å bekjempe lakselusen, fra medikamentelle til ikke-medikamentelle. Blant de ikke-medikamentelle behandlingsmetodene er ulike konsepter som avhenger av å føre laks igjennom rørsystemer de ledende på markedet.

Publisert Sist oppdatert

Gjennom introduksjon av slike behandlingskonsepter har det blitt registrert omfattende skader på laksen, som spesielt skyldes hardhendt behandling.  Dette innebærer at fiskevelferden har blitt satt under press, opplyser SINTEF Ocean sin Havbruksteknologiavdeling i en pressemelding.

SINTEF Ocean sin Havbruksteknologiavdeling har i flere prosjekter utviklet kompakte sensorpakker, kalt SENSORFISK, som er egnet til å sende igjennom behandlingsløsningene.  På ferden gjennom rørsystemer og maskineri, er det dermed mulig å få innsikt i hvilke belastninger og forhold som gjelder i de tekniske løsningene.  Med denne informasjonen er det mulig å peke på hvilke deler av teknologiene som må forbedres, og dermed bidra til å gjøre forholdene for laksen under lusebehandlingen til en bedre opplevelse.

I det nylig etablerte prosjektet KVALISYS, finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), skal SINTEF Ocean sammen med lakseindustrien dykke dypere i innsamling av bevegelsesrelaterte data, og skape kunnskap som vil danne en basis for standardiserte metoder som kan tallfeste de fysiske forholdene i maskineri så representativt og objektivt som mulig.  Dette vil igjen kunne bidra til at man på forhånd kan si noe om hvordan et mekanisk avlusingssystem bør utformes på best mulig måte for minimal belastning for fisken.

På SINTEF Ocean/NTNU sin Aqua Nor stand (A2-622) vil SENSORFISK-prinsippene bli demonstrert i en spesiallaget, interaktiv attraksjon. Kom, se og prøv SENSORFISK, og få en følelse av laksens ferdsel gjennom et rør.