Illustrasjon av Grieg Seafood sitt nye anlegg.

Setter opp videreforedlingsfabrikk  på Gardermoen

Fabrikken vil videreforedle laks fra Grieg Seafoods produksjon både i Rogaland og Finnmark. Investeringen er en del av selskapets strategi om å øke verdiskapingen og prosessere mer fisk selv.

Publisert

- Grieg Seafood ønsker å komme nærmere kunden og markedet. Vi har sett på mange bearbeidingsmuligheter både i inn- og utland, og er glade for at vi fant det beste og mest konkurransedyktige alternativet i Norge. Med denne fabrikken bidrar vi både med mer bearbeiding og flere arbeidsplasser her til lands, i tillegg til at vi får kuttet betydelig med klimautslipp når vi skal transportere produktene våre ut i verden, sier Erik Holvik, kommersiell direktør i Grieg Seafood ASA. 

Erik Holvik, kommersiell direktør i Grieg Seafood ASA.

Selskapet vil etablere fabrikken i et nytt og energieffektivt lokale i Oslo Airport City rett ved World Seafood Center på Gardermoen, som vil skreddersys til Grieg Seafoods behov. Fabrikken vil ha en årlig foredlingskapasitet på 10 000 – 12 000 tonn (tilsvarende HOG), med mulighet for å øke til 20 000 tonn dersom det er ønskelig på et senere tidspunkt. 

I første omgang vil prosjektet skape 50 til 60 nye arbeidsplasser. 

Plasseringen gjør det mulig å bearbeide Grieg Seafoods fisk fra både Rogaland og Finnmark, noe som vil styrke begge regionenes verdiskaping og utvikling. Lokalet har også optimale logistikkmuligheter når ferdigproduktene skal ut i markedene, enten de fraktes med trailer, båt, tog eller fly. 

Fabrikken vil etter planen være klar til oppstart rundt sommeren 2025. Investeringskostnaden er på 130 millioner kroner. 

- Vi har frem til i dag jobbet med eksterne partnere for å bearbeide en del av fisken vår. Disse gode samarbeidene vil vi fortsette med. Den nye videreforedlingsfabrikken åpner også muligheter for nye partnerskap både med oppdrettere og kunder. Det blir en spennende reise, sier Holvik. 

Grieg Seafoods mål er å videreforedle 25 prosent av produksjonsvolumet sitt globalt innen 2026.