Her blir det tatt slimprøver fra fiskens hud. Foto: Haitham Tartor, Veterinærinstituttet

Slim forteller om fiskens indre

Fiskeslim fra gjeller og hud kan fortelle om fiskens helsetilstand. Ny kunnskap om dette presenteres i en vitenskapelig publikasjon fra forskere ved Veterinærinstituttet.  

Publisert Sist oppdatert

Resultatene som presenteres i artikkelen har kommet fram gjennom prosjektet BIO-DIRECT som er en spesiell satsing ved Veterinærinstituttet.   

- Vi har fått styrket vår tro på hva vi kan finne ut ved å analysere slim fra fiskens gjeller og hud. Målet er mer effektiv diagnostikk uten dyreforsøk eller avliving av fisk for undersøkelser, forteller seniorforsker Maria Dahle, som leder BIO-DIRECT, kommer det frem i en sak på Veterinærinstituttet. 

Slimet sier noe om blodet

Artikkelen dokumenterer at den kjemiske sammensetningen i blodet på en fisk også viser seg i slimet på den samme fisken. Det fremkommer gjennom analyser av små metabolitter som finnes i biologiske væsker som blod og slim. Disse små molekylære stoffene inngår i hundrevis av biokjemiske reaksjoner som foregår i kroppen til enhver tid. Det er også gjort funn for hvordan bruk av bedøvelse på fisk kan påvirke analyseresultatene.

Generelt viser arbeidet at slimet gjenspeiler laksens indre tilstand og behandling den har gjennomgått. Mer kunnskap om dette kan resultere i slimprøver som kilde til helsemarkører. En helsemarkør vil være en lett tilgjengelig målbar komponent i en prøve fra utsiden av fisken som kan hjelpe å diagnostisere helsetilstand, påvise sykdom eller studere effekter av kjemikalier eller miljøfaktorer.

-Resultatene så langt gir grunn til optimisme når det gjelder å få fram lett tilgjengelige markører som indikerer laksens helsetilstand. Vi jobber videre med dette og har blant annet begynt å se på om stress vil vise seg i fiskeslimet, forteller seniorforsker Silvio Uhlig ved Veterinærinstituttet.

Artikkelen er publisert i Metabolites (MDPI), og hovedforfatterne er forskerne Lada Ivanova og Silvio Uhlig, begge ansatt på Veterinærinstituttet.

Her kan du lese hele artikkelen. 

Om metabolitter:

I arbeidet som ligger bak artikkelen er det jobbet med små metabolitter. Det er molekyler som inngår i, eller er et produkt av biokjemiske reaksjoner i celler. Kunnskap om sammensetningen av metabolitter kan ikke bare fortelle om samspillet mellom fisken og miljøet, men kan gi innblikk i sykdomsutvikling eller helsetilstanden til et dyr. Dette kan bidra til tidlig påvisning av sykdom, gi mer informasjon om forløpet i kjente sykdomstilstander og bidra til bedre behandlingsmetoder.

Om BIO-DIRECT:

Instituttsatsingen BIO-DIRECT («Biomarkers and bioassays for Veterinary research and diagnostics») skal bidra til å utvikle moderne og fremtidsrettede metoder for  veterinærforskning og -diagnostikk ved å identifisere nye biomarkører, og ved å etablere organlignende cellemodeller (bioassays) som kan erstatte dyreforsøk. Biomarkører er «biologiske indikatorer» som frigjøres fra indre organer ved sykdom og skade. Per i dag mangler gode biomarkører for sykdom hos mange dyrearter, og et av målene i dette prosjektet er å øke biomarkør-repertoaret innen veterinærdiagnostikk.