Leveranse av fôr. Foto: Polarfeed.

– Gir laksen naturlig skjold mot lus

Legemidler trenger ikke å være eneste kur mot lakselus. Polarfeed tilbyr nå fôr med en ny mineralsk ingrediens som kan redusere behovet for medikamentell behandling.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Biofeed Aqua Forte kalles fôringrediensen, og Polarfeed inngikk nylig en avtale med produsenten som gjør at ingrediensen nå kan brukes i Polarfeeds produksjon. Biofeed AS, som har utviklet ingrediensen, viser til at fisken utvikler et tykkere slimlag som fungerer som et naturlig skjold som gjør det vanskelig for lusa å få feste, melder selskapet i en pressemelding.

- Vi er hele tiden på utkikk etter produkter som kan bidra til å løse utfordringene knyttet til lus i anleggene. Alle produkter og metoder som kan redusere behovet for medikamentbruk, og på den måten bremse utviklingen av resistens, er slik sett et ubetinget gode. Fôr med Biofeed Aqua Forte har vært etterspurt av våre kunder, og da kaster vi ikke bort tiden. Vi er klare til å ta imot bestillinger og få produktet ut i markedet til oppdrettere som trenger det, sier Jim Olaisen i Polarfeed.

Fôret vil bli produsert ved selskapets fabrikk i Øksfjord, og logistikken er på plass for effektiv levering til anlegg langs hele kysten. Båten har moderne losseløsninger som blåser fôret direkte inn i fôrsiloene ute hos kundene.

Fabrikken. Foto: Polarfeed.

Positiv effekt 

Selv om fôringrediensen faktisk ikke er utviklet med tanke på lakselus, tyder feltforsøk på at effekten likevel kan være betydelig på nettopp dette. Den tar ikke livet av lusa slik et legemiddel gjør, men viser positiv effekt på flere helseparametere og bygger opp slimlaget på fisken slik at lusa ikke får festet seg.

- Vi kaller det spøkefullt for en bivirkning, men det er en svært populær bivirkning, og den kan holde lusemengden under tiltaksgrensa over lang tid og slik sett redusere behovet for avlusing, sier Kjell Lund i Biofeed.

- Når fisken settes på et fôr med denne ingrediensen ser man at slimlaget etter hvert blir betydelig tykkere. Det som så skjer, er at de tidlige lusestadiene, altså nypåslått lus, ikke lenger er å se på fisken, legger Lund til.

Han understreker at effekten forsterkes dersom grunnfôret er av høy kvalitet.

Fôringrediensen er ingen ny oppdagelse for Biofeed, og har vært brukt i produkter rettet mot humanmarkedet i lang tid.

- Vi har holdt på med dette i 30 år, og kjenner de positive effektene med ingrediensen godt. I senere år har vi også utført studier knytte til verpehøns og kyllingproduksjon, igjen med veldig gode resultater. På fisk har vi gjort flere felt- og labforsøk, og andre er pågående eller underveis. Vi har dokumentasjon på solide helseeffekter knyttet til tarmhelse, farge, tykkere skinn og slimlag, energiopptak og fôrfaktor, sier Kjell Lund.