Jim-Roger Nordly sier han er tilfreds, men på ingen måte overrasket over at Høyesterett forkastet anken til Biomar. Foto: Kyst.no

Biomar-anke avvist av Høyesterett

Etter tap for Biomar i både tingretten og lagmannsretten setter Høyesterett nå et endelig punktum.

Det blir altså ingen ny rettslig behandling av den langvarige tvisten mellom STIM og Biomar, etter at Høyesteretts ankeutvalg 12. juli enstemmig avviste Biomars anke.

STIM skriver i en pressemelding at Biomar nå må betale i overkant av 36 millioner kroner i erstatning, kompesansjoner og saksomkostninger til selskapet.

- Vi er selvsagt glade for at denne saken nå er avsluttet og med et riktig resultat. I tillegg har vi fått noen rettslige avklaringer, særlig hva gjelder middelbart patentinngrep, som vil få betydning for senere saker, sier advokat Ida Espolin Johnson som har ført saken for STIM.

- Punktum er satt

Middelbart patentinngrep innebærer rettslig ansvar i tilfeller hvor en leverer et produkt som setter mottakeren i stand til å utnytte en oppfinnelse som har patentvern. Biomar ble i lagmannsretten dømt både for middelbart og for direkte patentinngrep.

- Spørsmålet om brudd på markedsføringslovens bestemmelse om god forretningsskikk var et viktig punkt i saken i Borgarting lagmannsrett. I dommen slår retten fast at Biomar utviklet sitt smoltifiseringsfôr «på ein måte som ikkje var allment akseptert i bransjen, og som framstår som klart klanderverdig og i strid med omsynet til sunn konkurranse». Dette punktet i dommen utelot Biomar fra sin anke til Høyesterett, skriver STIM i pressemeldingen.

- Jeg er tilfreds, men selvsagt på ingen måte overrasket over at Høyesterett forkastet anken til Biomar. Nå er jeg først og fremst glad for at punktum er satt slik at vi slipper å bruke mer energi på dette, men heller kan fokusere fullt ut på nye innovasjoner og løsninger som kan bringe næringen videre, sier STIM-sjef Jim-Roger Nordly.