Fra venstre er Erlend Torgnes sammen med to av utviklerne i selskapet, Mattias Svensson (i grønt), og Penelope Melgarejo. Foto: Optimeering Aqua.
Fra venstre er Erlend Torgnes sammen med to av utviklerne i selskapet, Mattias Svensson (i grønt), og Penelope Melgarejo. Foto: Optimeering Aqua.

Vil optimere lakseproduksjonen

Optimeering Aqua har utviklet en programvare som skal kunne planlegge produksjonen, for å få høyest mulig avkastning. - Programvaren kan generere en komplett produksjonsplan på under ett minutt, noe som i dag kan ta mange timer, om ikke dager, sier daglig leder i Optimeering Aqua, Erlend Torgnes.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Optimeering Aqua er et selskap som ble dannet ut fra miljøet på NTNU og industriell økonomi. Nå har de sammen med Cermaq laget programvaren «Bioplan» som skal kunne optimere produksjonsplanleggingen i oppdrettsnæringen.

Planlegger ut fra produksjonsrammer

- Den hjelper blant oppdretter å finne beste tidspunkt for slakt og utsett. Tidspunktet som gir høyest profitt og nytte, sier Erlend Torgnes.

Han forklarer at programmet tar hensyn til produksjonsrammene som lokalitets-MTB, selskaps-MTB, brakklegging, med mer.

- Programvaren kan generere en komplett produksjonsplan på under ett minutt, noe som i dag kan ta mange timer, om ikke dager, ved store endringer for en større oppdretter, forklarer Torgnes.

I dag er det sju personer direkte involvert i selskapet, der også folk fra partnerselskap bidrar.

Kom fra kraftmarkedet

Ideen til konseptet er han ikke alene om.

- Det startet med at vi var fire stykker som jobbet med matematisk modellering i et analyseselskap i kraftsektoren.

Gruppen bestemte at de ønsket å ha eierskap i hva de utviklet samt at de ønsket å jobbe med andre bransjer enn bare kraftmarkedet.

- Vi hadde tro på at metodene vi jobbet med hadde stort potensiale for anvendelse også i andre bransjer.

Det førte til at gruppen startet selskapet Optimeering høsten 2013. De satset på oppdrettsbransjen fra begynnelsen, i tillegg til kraftbransjen som de allerede kjente til.

- Ettersom vi ikke hadde mye erfaring med denne sektoren tok det imidlertid litt tid før satsingen fikk større fart høsten 2014.  Da innledet vi et samarbeid med institutt for industriell økonomi og Professor Asgeir Tomasgard, som var hvor tre av gründerne hadde studert.

Hjelp fra universitetet

Tomsgard og miljøet der hadde siden 2011 sett på hvordan metodene de forsket på og brukte til produksjonsplanlegging i andre bransjer kunne brukes til i oppdrettsbransjen.

- Vi gikk derfor sammen og startet Optimeering Aqua i oktober 2014, hvor NTNU og professor Tomsgard er medeiere med Optimeering.

Siden da har de jobbet aktivt med utvikling. Nå er selskapet i avslutningsfasen av et prosjekt finansiert av forskningsrådets FORNY-program hvor de har samarbeidet med Cermaq og Akva Group, for å verifisere og demonstrere resultatene man kan få med å optimere produksjon sammenlignet med å benytte tradisjonelle metoder.

- Resultatene har vært veldig gode, godt over målet for verifiseringsprosjektet, og vil nå med noen få utvalgte oppdrettere fra mars og april gjennomføre en utvidet pilotperiode hvor selskapene selv får erfaring med programvaren i daglig bruk.

Torgnes mener at programvaren kan hjelpe oppdrettsselskaper i sin helhet, i form av bedre resultater, men også arbeidshverdagen til de som jobber med planlegging i form av at de kan fokusere på de store linjene heller enn på å "punche" inn tall for å iterere seg frem til en god produksjonsplan.