Laks fotografert i iFarm, under oppfølging av helse- og velferdshistorikk.

Nytt prosjekt skal utvikle målrettet slakteuttak

Et konsortium ledet av BioSort AS har fått tilsagn om støtte fra FHF til å utvikle et system for målrettet automatisert slakteuttak som kan gi bedre fiskevelferd og økt overlevelse. 

Publisert Sist oppdatert

Det 2-årige prosjektet har fått navnet TARGEST (TARGeted automized harvEST) og er organisert som et såkalt PiB (Prosjekt i Bedrift).

BioSort er kjent som selskapet bak iFarm teknologien (individbasert havbruk) utviklet i samarbeid med Cermaq under ordningen om utviklingstillatelser. Prosjektleder Gunnar Molland i BioSort sier at utviklingen av iFarm-produktet nå har kommet så langt at det er naturlig å rette blikket mot neste fase, og se på funksjonelle behov som ligger utenfor rammen av utviklingstillatelsene. 

- Målrettet automatisert slakteuttak vil innebære at vi identifiserer og fysisk skiller ut enkeltindivider som av helse- og velferdshensyn bør tas inn til forebyggende slakting. Ved siden av å redusere risiko for sykdomsspredning gir dette bedre utnyttelsene av de ressursene fisken representerer, og dermed alt av innskuddsfaktorer til havbruksproduksjonen, sier han.

Prosjektleder Gunnar Molland i BioSort.

Cermaq vil delta som oppdrettspartner sammen med flere solide kompetanseinstitusjoner. NMBU stiller med ekspertise om sammenhenger mellom ytre visuelle kjennetegn som kan gjenkjennes av maskinsyn, og fiskens fysiologiske tilstand. Sintef Ocean vil blant annet bidra med kompetanse innenfor forflytningsmekanismer og maskinell håndtering av fisk, mens Veterinærinstituttet vil være sentrale i kartlegging og kvantifisering av behov, i tillegg til å gi råd om fiskevelferd og biosikkerhet. 

Mer individbasert tilnærming

Seksjonsleder Eirik Biering på Veterinærinstituttet sier han er glad for å se at nye teknologiske løsninger kan gi mulighet for tettere oppfølging av helse og velferd hos oppdrettslaks, og han synes det er spesielt interessant at denne teknologien legger til rette for en mer individbasert tilnærming.

At utsortering av enkeltindivider lar seg gjennomføre i praksis har allerede vært testet som en del av iFarm-prosjektet. I TARGEST skal dette videreutvikles til et velfungerende system tilpasset presis autonom drift. Harald Takle, Head of Strategy and Seawater Innovation, i Cermaq mener at konseptet vil kunne bidra til betydelig verdiskapning. 

- Tidlig utsortering av individer med dårlig velferd til slakt reduserer risikoen for større sykdomsutbrudd i merdene, og gir mulighet for bedre fiskevelferd og ressursutnyttelse. Resultatene fra et prosjekt som dette har derfor potensial til å løfte oppdrettsproduksjonen på flere viktige områder, sier Takle.

TARGEST har en total budsjettramme på 25,6 millioner kroner, og vil etter planen være fullført 1. kvartal 2026.