Bjarte Lygren, MSD

– Økt vaksinering i november

MSD Animal Health skriver at det ble solgt i overkant av 37 millioner flerkomponentvaksiner til laks i november måned, mot 35,56 millioner i november 2014.  

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Så langt i år er rundt 302 millioner laks vaksinert, mot 301 millioner i samme periode i 2014. Dette viser oppdatert statistikk fra Farmastat, sier Bjarte Lygren i MSD Animal Health.

Ser man 12 måneder tilbake i tid så ble i overkant av 320 millioner laks vaksinert. Det tilsvarer antallet vaksinerte laks på årsbasis. Til sammenligning ble det vaksinert 317 millioner laks i foregående 12-månedersperiode.

Ettåringene vaksinert senere

- Vaksineringen av ettåringer kom noe senere i gang i år enn i fjor, men tok seg opp i november, sier Lygren.

Med flerkomponentvaksiner menes seks og syvkomponentvaksiner med beskyttelse mot de fire klassiske baktieriesykdommene; furunkulose, vibriose, kaldvannsvibriose og vintersår samt virussykdommen IPN. I syvkomponentvaksinen er det også PD komponent.

Ikke alt er med

- Legg merke til at Farmastat bare oppgir registrerte vaksiner i sin statistikk. Så vaksinering på spesielt godkjenningsfritak, for eksempel vaksinering med ILA-vaksiner, kommer ikke med. Det totale antall laks som vaksineres er derfor noe høyere enn oppgitte tall, sier Bjarte Lygren.

Enkelte måneder vaksineres et mindre antall laks med flerkomponentvaksine uten IPN-komponent. Farmastat gir ikke informasjon om denne vaksinetypen går til laks eller ørret.

Økt-PD vaksinering i november

Det vaksineres mot PD enten ved å bruke ettstikksløsning med syvkomponentvaksine, eller ved å bruke en monovalent PD vaksine som injiseres i fisken rundt tre uker i forkant av vaksinering med flerkomponentvaksine uten PD komponent. Siden introduksjonen av syvkomponentvaksinen er det i underkant av 70% som har valgt ettstikksløsning.

I november ble det solgt 14,76 millioner doser med PD vaksine, mot 12,16 mill doser i november 2014. Så langt i år er 103,8 millioner laks vaksinert mot PD, mot 103,66 millioner de elleve første månedene i 2014.

Siste 12 måneder er samlet antall PD-vaksinert laks 106,7 millioner, mot 109,6 millioner tilsvarende periode ett år tidligere.

- PD vaksinering siste 12 måneder ligger altså noen millioner doser bak foregående 12 månedersperiode, mens flerkomponentvaksinen er på linje med fjoråret. Det er i samsvar med senere vaksinering av ettåringer. Men for flerkomponentvaksinemarkedet kompenseres dette av noe vekst i nord der man ikke vaksinerer mot PD. Produksjon av større smolt hos enkelte aktører kan også gi en nedgang i antall vaksinedoser, sier Lygren.