Lone Jevne har tatt en doktorgrad på tiltak som kan forsinke angrep av lakselus i oppdrettsanlegg. Her er hun i en båt fra Taskforce Lakselus ved NTNU og Blått kompetansesenter på Frøya i Trøndelag. Foto: John Birger Stav

Disse tiltakene kan forsinke luseangrep på oppdrettslaks

Forskning på 50 millioner laks gjennom seks år viser at rensefisk kan forsinke luseangrep på oppdrettslaks hvis de er mange nok. Det kan redusere antall avlusninger som laksen må gjennom.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Marinbiolog Lone Sunniva Jevne har vært ute i felt i skjærgården nord for Frøya i Trøndelag hvor det er stor produksjon av oppdrettslaks, og forsket på oppdrettsanlegg.

Oppdrettsnæringen langs kysten eksporterte laks for 73 milliarder kroner i 2019, viser tall fra Norges Sjømatråd. Men lakselus spiser av lønnsomheten. I 2018 kostet kampen mot lusen over fem milliarder kroner i direkte kostnader, ifølge Dagens Næringsliv.

- Jeg ville finne ut hvilke faktorer som henger sammen med luseangrep, og hvilke kontrollmekanismer som kan forsinke problemet, sier Jevne til forskning.no.

Hun samlet inn data fra seks år om livet i laksemerdene i 16 anlegg.

Nylig forsvarte Jevne en doktorgradsavhandling på temaet, som er den første av seks Phd-kandidater tilknyttet Blått kompetansesenter på Frøya.

Rensefisk forsinket luseangrep

De siste årene har bransjen brukt rensefisk som et biologisk våpen i kampen mot lus. Men hvor effektiv rensefisken er for å holde laksen lusefri, er lite dokumentert.

Oppdrettsnæringen må skaffe dokumentasjon som viser effekten, krever Mattilsynet. En gjennomgang Havforskningsinstituttet har gjort viser at slik dokumentasjon ikke finnes i dag, skrev Mattilsynet på sine nettsider 25. februar.

Men Jevnes konklusjon er klar.

Rensefisk ser ut til å forsinke luseangrep, hvis de er mange nok. Fisken som spiser lus som snacks kan dermed redusere antall avlusning som laksen må gjennom.

- Anlegg som hadde over fire prosent rensefisk i merden, fikk 0,1 voksne hunnlus senere enn andre anlegg, sier Jevne.

Doktorgraden hennes er en del av NTNUs prosjekt Taskforce Lakselus, som forsker frem metoder som kan gi oppdretterne bedre kontroll med den naturlige parasitten.

Forskerne samarbeider med næringen langs Trøndelagskysten og Blått kompetansesenter på Frøya.

Les hele saken her.