Bilde fra toktet: De første måledataene er hentet inn fra Norskerenna Sør.

Første målinger fra Norskerenna Sør

De første dataene er hentet inn fra bunnforankrede rigger og skal analysers og markerer et skritt fremover for utvikling av havbruk til havs.

Publisert Sist oppdatert

I januar 2024 ble det satt ut tre bunnforankrede rigger for å måle strøm, CTD (konduktivitet, temperatur og dybde), oksygen og temperatur i Norskerenna Sør. 7. mai hentet Havforskningsinstituttet ut de aller første dataene fra en av de tre riggene. De tre måleriggene er plassert på tvers av Norskerenna på bunndyp 261 m, 274 m og 283 m. 

Målingene i Norskerenna Sør er del av et større prosjekt i regi av Blue Planet AS, Universitetet i Stavanger og Havforskningsinstituttet. Prosjektet skal innhente miljødata, deriblant bølgedata og strømdatra fra Norskerenna Sør for å bedre kunnskapsgrunnlaget for utvikling av havbruk til havs i området. Ulla-Førrefondet har gitt 4,4 millioner i støtte til prosjektet, og Fiskeridirektoratet har bevilget 700.000 til måleutstyr.

– Riggene samler inn data i løpet av et helt år og gir oss et godt grunnlag for å se på sesongvariasjonene i forhold til strøm, bølger, temperatur og oksygen. Målingene er viktige for videre fremdrift i forhold til havbruk til havs, sier prosjektleder Tord Ludvigsen fra Universitetet i Stavanger, i en pressemelding.

Nå starter de første analysen av dataene, samtidig som prosesseringsverktøyet for tolkning av data utvikles. Riggene skal stå ute til januar 2025. I mai 2024 ble det også satt ut bølgemåler som skal loggføre data resten av perioden. Etter at målingene er ferdige blir det gjort en full analyse av riggdata. 

– Dataene fra prosjektet vil ha betydning for hvordan anleggene designes, og analysene vil kunne si noe om hvilke fiskehelseutfordringer man kan stå overfor. Kunnskapen er for eksempel viktig for å kunne vurdere om anleggene skal være i overflaten eller nedsenket, når på året man må være observant i forhold til oksygenforhold og hensyn som må tas i forhold til fôring og bølger, sier forsker Øystein Skagseth i Havforskningsinstituttet. 

Det var Havforskningsinstituttets fartøy «G.M. Dannevig» som hentet inn dataene fra den første måleriggen i begynnelsen av mai.